Marine Seismic Survey

Marine Geophysical Exploration

Tag: Thailand (page 1 of 5)

Hvorfor jeg tror at kosthold – Kipens leverte “juridiske merknader” på Behalf av PGS ASA er forbrytelser

Google Translate ENG-NOR

Klikk på Bilder

PGS ASA og Duensing – Kippen vil at SDK skal fly tusenvis av kilometer fra USA til Thailand for å vitne på thai om lovlig beskyttede offentlige kunngjøringer utgitt på engelsk om et selskap styrt av lovene i England? Advokater fra PGS ASA, Duensing – Kippen, Watson Farley & Williams og Landau Law vil ikke engang svare på e-post eller Open Letters! En kontrakt dannet av Duensing – Kippen på vegne av PGS ASA, 11. november 2018, i Thailand, oppgir USAs føderale domstol, Harris County, Texas, USA som et oppløsningssted. Juridiske krav blir inngitt på det thailandske språket og levert til adressen til en tidligere visumsponsoradresse i Thailand og ikke SDKs juridiske adresse. SDK mener at de 11. november 2018-signerte avtalene med PGS ASA og Carl Richards er uredelige.

PGS ASA og Duensing – Kippen vil at SDK skal fly tusenvis av kilometer fra USA til Thailand for å vitne på thai om lovlig beskyttede offentlige kunngjøringer utgitt på engelsk om et selskap styrt av lovene i England? Advokater fra PGS ASA, Duensing – Kippen, Watson Farley & Williams og Landau Law vil ikke engang svare på e-post eller Open Letters! En kontrakt dannet av Duensing – Kippen på vegne av PGS ASA, 11. november 2018, i Thailand, oppgir USAs føderale domstol, Harris County, Texas, USA som et oppløsningssted. Juridiske krav blir inngitt på det thailandske språket og levert til adressen til en tidligere visumsponsoradresse i Thailand og ikke SDKs juridiske adresse. SDK mener at de 11. november 2018-signerte avtalene med PGS ASA og Carl Richards er uredelige.

Ingen advokater som er involvert i å utforme vilkårene for kontrakten signert av SDK i Thailand, har lisenser til å utøve lov eller danne juridiske avtaler som er gyldige i henhold til USAs føderale eller Texas amerikanske statlige lov. Jeg tror dette er mer uredelig mispresentasjon for å skremme SDK til å signere en ulovfestet avtale under tvang som tar bort SDKs juridiske rettigheter etter engelsk lov. PGS ASA har hovedkontorene i Nord- og Sør-Amerika i Houston, Texas, USA (Harris County). Styremedlemmene i Petroleum Geo-Services Inc. er styreleder Jon Erik Reinhardsem, Gottfred Langseth og Christin Steen – Nilsen. De har alle tilgang til kvalifisert advokatfullmektig, så vel som en plikt til å overholde USA / Texas lover. Hvis publikasjonene mine virkelig er ærekrenkende, hvorfor kan ikke PGS ASA prosessere i Houston, Texas? Dokumenter og kontrakt trenger ikke å bli oversatt. PGS ASA har ikke sendt noen e-post siden John Francas ‘, PGS ASA Storbritannias sjef for juridisk oppfølgingstrusler etter at SDK mottok Duensing – Kippen-trusler!
PGS ASA har en forpliktelse til å være sannferdig overfor investorer og interessenter. PGS ASA fortsatt taushet er en feilaktig fremstilling. I juli 2018 publiserte PGS ASA Storbritannias juridiske sjef, John Francas, et uredelig brev som svar på en anmodning om tilgang til tema som siterer General Data Protection Requirement (GDPR). I dette brevet refererte PGS ASA til både kunnskapen om SDK-publikasjoner som forringer PGS ASA, og gjentok også PGS ASAs evne til å handle på betingelsene i Oppgjørskontrakten 5. desember 2013. Hvorfor gjorde ikke PGS ASA krav på brudd på SDK-vilkårene, og hadde ikke styremedlemmer en plikt til å beskytte omdømmet til PGS ASA og dets ansatte som var uskyldige? SDK har hevdet at publikasjonene hans er beskyttet offentlig utlevering (varsling) og derfor ikke ville utgjøre et brudd gjennom den britiske loven om offentlig interesse 1998 (PIDA). SDK har også hevdet at forlikskontrakten 5. desember 2013 ble ulovlig gitt for å nekte ham hans lovlige rettigheter etter engelsk lov og kontrakt om å inngi klage til arbeidsgiveren. SDK har publisert bevis for at PGS ASA har gitt uriktige fremstillinger til myndighetens myndighet (UK Border Agency and Information Commissioner Office) og ytret ærekrenkende forfalskninger for å støtte den ulovlige forlikskontrakten. PGS ASA fortsetter å uttale disse forfalskningene som SDK-personopplysninger som er menneskerettigheter og straffbare forhold.
To juridiske kontrakter definerer rettsforholdet mellom SDK og PGS ASA. PGS ASA-datterselskap i England, PGS Exploration (UK) Limited sponset utenlandsk arbeidstaker USAs statsborger SDK lovlig ansettelse i England med Tier 2-visum. SDK-avhengige familiemedlemmer ble også sponset for å lovlig oppholde seg i England under SDKs ansettelse. Arbeidsavtalen ble styrt av lovene i England. PGS ASA kontraherte det britiske datterselskapet til advokatfirmaet Watson Farley & Williams for å gi råd om sponsing og ansettelseskontrakt. Min ansettelse i PGS Exploration (UK) Limited ble sagt opp gjennom en oppgjørskontrakt signert 5. desember 2013 av SDK og PGS ASA-representant. Jeg har påstått at forlikskontrakten 5. desember 2013 er uredelig. Kontrakten 5. desember 2013 ble ulovlig gitt av PGS ASA for å unngå de juridisk garanterte klageprosessene og for å avslutte en varsler under falske forutsetninger gjennom å uttale forfalskede ærekrenkende dokumenter som ville bli brukt i USA for å ulovlig svarteliste SDK, varsleren og seieren av PGS ASA , Watson Farley & Williams, og Landau Law begikk kriminell konspirasjon for å ærekrenke og bedraget SDK. PGS ASA, Watson Farley & Williams og Landau Law konspirerte alle for å ytre forfalskede instrumenter og fremme en ulovlig kontrakt for å avslutte en varsling.
SDK-besøk i Kongeriket Thailand har vært på turistvisum siden februar 2019. SDK er en amerikansk statsborger. Publikasjoner fra 3. juli 2015 – 15. oktober 2015 ble publisert i USA. Artikler til midten av 2016 ble publisert mens de var på turistvisum i Thailand som USA-statsborger med lovlig adresse i USA. PGS ASA er en kunde hos Duensing – Kippen, et advokatfirma i Thailand. PGS ASA har betalt / bestukket Duensing – Kippen for å trakassere og true trengsler og utpressing av penger slik at SDK ville avpublisere lovlig og beskyttet offentlig avsløring. PGS ASA, gjennom Duensing – Kippen, krever at SDK deltar i å svindle PGS ASA-aksjonærer, Storbritannia, Norge, USA og thailandske myndighetsorganer, og selvfølgelig olje- og gassindustriens interessenter som blir fortalt gjennom PGS ASA-propaganda at PGS ASA Styret overholder bestemmelsene i deres offentliggjorte, etter norsk lovkrav, årlig rapport (er) om samfunnsansvar. PGS ASAs intensjon er at sannferdig og lovlig beskyttet innhold skal avpubliseres, slik at PGS ASA kan fortsette sin desinformasjonskampanje uten endring av sannferdig varsling. Ansvarlige institusjonelle investorer bør kreve at styret i PGS ASA redegjør for det ofte siterte 25. oktober 2013-notatet sammen med lederansvarets brev fra 2013, skrevet av Jon Erik Reinhardsen. Krev sannheten!
Nummer 1: PGS ASA Årsrapport for 2019 deler mer Disinformasjon til investorer annonse Interessenter for å dekke over ikke-kompatible og kriminelle handlinger.
Nummer 2: PGS ASA Årsrapport for 2019 deler mer Disinformation til investorer og interessenter for å dekke over ikke-ettergivende og kriminelle handlinger.
Nummer 3: PGS ASA Årsrapport for 2019 deler mer Disinformasjon til investorer og interessenter for å dekke over ikke-kompatible og kriminelle handlinger.
Nummer 4: PGS ASA Årsrapport 2019 deler mer Disinformasjon til investorer og interessenter for å dekke over ikke-kompatible og kriminelle handlinger.
Nummer 5: PGS ASA Årsrapport for 2019 deler mer Disinformasjon til investorer og interessenter for å dekke over ikke-kompatible og kriminelle handlinger.
PGS ASA er oppdragsgiver for Duensing – Kippen som vet – har blitt informert gjennom flere e-poster fra SDK – at SDK ser på publikasjonene hans som bevisbasert lovlig beskyttet offentlig avsløring (varsling) og at han mener at PGS ASA har svindlet og bedratt SDK gjennom å fortsette å uttale forfalskede dokumenter som ble brukt til å avslutte ansettelsen av SDK under falske forutsetninger og deretter svarteliste ham fra profesjonell ansettelse i marin seismikkindustri for å identifisere og rapportere uetisk og ulovlig eksitiv oppførsel fra PGS ASA-ledere. Duensing – Kippen er en medsammensvorende for bedrageri, ærekrenkelse, utpressing og utpressing som er ment å dempe offeret for forbrytelser og varslere og depublisere SDKs lovlige og beskyttede offentliggjøring. Duensing – Kippen har aldri utført lovlig og ansvarlig due diligence og har ellers ikke den juridiske myndigheten til å bryte lovlig kontrakt styrt av lovene i England på vegne av et engelsk selskap som misbruker det thailandske rettssystemet.
Når firmaer / enkeltpersoner blir betalt for å bryte loven, og de vet at de bryter loven, er det bestikkelse. Watson Farley & Williams, Landau Law og Duensing – Kippen må redegjøre for innholdet i SDKs PGS ASA profesjonell personellfil. Advokater fra disse selskapene må vise at juridiske og kompatible prosesser og dokumentasjon ble brukt for å avslutte SDK. SDK er trygg på at disse firmaene ikke kan gjøre dette, og at de alle har deltatt i forbrytelser mot SDK, hans familie, Storbritannia, Norge, USA og thailandske myndighetsorganer, samt alle interessenter og investorer i den globale olje- og gassindustrien som er avhengige av PGS ASA-publikasjoner skal være sannferdige.

Landau Law er kjent med SDK-rettssaker i Thailand fordi Landau Law prøvde å få SDKs Trustpilot-gjennomgang avpublisert.

PGS ASA, Watson Farley & Williams og Landau Law advokater og personalpersonell som deltok i å uttale ærekrenkede forfalskede dokumenter som ble brukt til å støtte oppsigelseskontrakten for 5. desember 2013 som ulovlig avsluttet ansettelsen av en varsling og offer for forbrytelser SDK under falske påstander kjenner til krav som er inngitt i Thailand er usanne. De er lovlig latterlige. De opprinnelige arbeidsavtalevilkårene reguleres av lovene i England. SDK er en statsborger i USA hvis arbeidstillatelse i Tier 2 ble sponset av PGS Exploration (UK) Limited som måtte oppfylle et lovkrav for å fylle stillingen utenfor den lokale arbeidskraften. SDK måtte besitte ferdigheter, erfaring og evner som lokale ansetter ikke hadde. Dokumentene som behandles av PGS ASA komporterer ikke til den juridiske standarden som kreves for å sponse en utenlandsk (ikke-EØS) ansatt. Dette er grunnen til at PGS ASA, Watson Farley & Williams og Landau Law som påberoper seg klausulene om ikke-nedsettelse unngås. PGS ASA, Watson Farley & Williams og Landau Law, alle britiske / engelske selskaper / datterselskaper unngår det engelske rettssystemet gjennom rettsforfølgelse av falske påstander i Thailand.
PGS ASA gjennom Duensing – Kippen krever tusenvis av amerikanske dollar for kravet sitt! SDK har aldri mottatt de faktiske kravene som ble levert i 2019 til thailandske slektningers adresse. Påstandene er også på det thailandske språket. Kan Lars Mysen, PGS ASA General Counsel eller John Francas, PGS ASA UK juridisk sjef lese og forstå Thai? Duensing – Kippen har ingen førstehånds kunnskap om hendelsene som SDK skriver om og publiserer. Evt. Bevis vil være på det engelske språket. Dette blir deretter oversatt til Thai. Hvorfor er dette nødvendig? PGS ASA, Watson Farley & Williams og Landau Law belemmer sitt juridiske krav ved å bruke et fremmed språk. Thai er ikke språket i juridiske dokumenter som er dannet for et selskap som er forpliktet til å følge lovene i England. Utpressing er en underkategori av utpressing under engelsk strafferett. Hvor får PGS ASA noen juridisk myndighet til å straffeforfølge ved bruk av lovene i Kongeriket Thailand? PGS ASA har ingen datterselskaper i Thailand og ingen juridisk avtale mellom SDK selv om det gjorde det! PGS ASA, Watson Farley & Williams og Landau Law vil ha bevisbaserte anklager om forbrytelser som er avlagt. De har bestukket Duensing – Kippen for å trakassere og utpresse SDK.
PGS ASA gjennom Duensing – Kippen krever tusenvis av amerikanske dollar for kravet sitt! SDK har aldri mottatt de faktiske kravene som ble levert i 2019 til thailandske slektningers adresse. Påstandene er også på det thailandske språket. Kan Lars Mysen, PGS ASA General Counsel eller John Francas, PGS ASA UK juridisk sjef lese og forstå Thai? Duensing – Kippen har ingen førstehånds kunnskap om hendelsene som SDK skriver om og publiserer. Evt. Bevis vil være på det engelske språket. Dette blir deretter oversatt til Thai. Hvorfor er dette nødvendig? PGS ASA, Watson Farley & Williams og Landau Law belemmer sitt juridiske krav ved å bruke et fremmed språk. Thai er ikke språket i juridiske dokumenter som er dannet for et selskap som er forpliktet til å følge lovene i England. Utpressing er en underkategori av utpressing under engelsk strafferett. Hvor får PGS ASA noen juridisk myndighet til å straffeforfølge ved bruk av lovene i Kongeriket Thailand? PGS ASA har ingen datterselskaper i Thailand og ingen juridisk avtale mellom SDK selv om det gjorde det! PGS ASA, Watson Farley & Williams og Landau Law vil ha bevisbaserte anklager om forbrytelser som er avlagt. De har bestukket Duensing – Kippen for å trakassere og utpresse SDK.
Jeg mener at Duensing – Kippen feilrepresenterte juridisk og beskyttet offentlig avsløring som kriminell ærekrenkelse i Thailand. Dette er svindel. PGS ASA og SDK har et kontraktsmessig juridisk forhold styrt av lovene i England. PGS ASA har aldri sitert brudd på konfidensialitetsvilkårene som beskytter mot publisering av nedsettende innhold fra parter i kontrakten. SDK har hevdet å være en varsling i flere år. PGS ASA har også feilaktig presentert SDK publisert innhold på sosiale medier, LinkedIn og Twitter, for å være ærekrenkende og ikke sannferdig beskyttet offentlig avsløring. Disse ærekrenkende påstandene til administratorer av sosiale medier fikk SDK begrenset fra LinkedIn og Twitter. PGS ASA har aldri uttalt nøyaktig hva som er ærekrenkende. PGS ASA, Watson Farley & Williams, Landau Law and Duensing – Kippen har aldri kommentert eller forklart et notat 25. oktober 2013 som SDK hevder er en ytringsfri, forfalsket dokument som ble brukt til å avslutte en varsler på falske forutsetninger.
SDK eide domenet nopgs.com ble stjålet og bevis ødelagt under voldgift med Duensing – Kippen advokat Tippaya Moonmanee i desember 2018. Duensing – Kippen services ble sponset av PGS ASA-ledere Rune Olav Pedersen, administrerende direktør og administrerende direktør for PGS ASA, Gottfred Langseth, PGS ASA CFO og EVP, og Christin Steen – Nilsen, PGS ASA SVP sjefregnskap som fungerer som direktører for det engelske selskapet, PGS Exploration (UK) Limited. Carl Richards, tidligere PGS Exploration (UK) Limited sekretær sponset hans eget krav som individ. I september 2018 ble to stevner for kriminell ærekrenkelse i Thailand levert til SDK mens han reiste utenfor Thailand til visumsponsorens adresse i Thailand. PGS ASA og SDK delte et juridisk forhold (to kontrakter) styrt av lovene i England. Carl Richards og PGS ASA krevde at jeg fjerner / depubliserer innhold som jeg anså for å være lovlig og beskyttet offentlig utlevering, eller varsling. Innholdet mitt var ikke ærekrenkende etter lovlig definisjon. Jeg anså rettssaken i Thailand for å være utpressing / utpressing. Mye av innholdet hadde blitt publisert i mer enn ett år og ble beskyttet gjennom den britiske begrensningsloven 1980. Det meste av innholdet hadde blitt gitt til PGS ASA via e-post til PGS ASA-samsvar eller sosiale medier direkte (Twitter @PGSNews) . Ingen kommentarer eller klage på brudd på avtalefestede klausuler om ikke-nedsettelse ble aldri sitert før de thailandske straffepåstandene. Hovedmålet med de thailandske kriminelle påstandene var avpublisering av innhold og ødeleggelse av bevis på PGS ASA, Watson Farley & Williams, og ulovlige handlinger fra Landau Law begått mot SDK og hans thailandske familie.
september 2013 sendte SDK inn en klage på arbeidsplassen som beskrev kontraktsbrudd, samt uetisk og ulovlig oppførsel fra ledere. Tvisten var som svar på et brev skrevet 24. juli 2013 på vegne av selskapet, PGS Exploration (UK) Limited. På det tidspunktet klagen ble sendt til PGS ASA Compliance Terje Bjolseth, SVP Global Human Resources og Per Arild Reksnes, Marine Contract EVP, Rune Olav Pedersen, PGS ASA General Counsel, tjente i compliance teamet. PGS Exploration (UK) Limited direktører var Jon Erik Reinhardsen, PGS ASA administrerende direktør og konsernsjef, Gottfred Langseth, PGS ASA CFO & EVP, og Christin Steen – Nilsen, PGS ASA SVP sjefregnskap. 24. juli 2013 var PGS Exploration (UK) Limited sekretær PGS UK advokat, Candida Pinto. 13. september 2013 ble PGS UK advokat, Carl Richards PGS Exploration (UK) Limited sekretær. I løpet av den 20. september 2013 innsendte klagen, hevdet jeg at brevet 24. juli 2013 skrevet på vegne av PGS Exploration (UK) Limited og signert av PGS UK Human Resources Manager, David Nicholson, var ærekrenkende. Brevet var ondsinnet og fulgte ikke foreskrevet PGS ASA Storbritannias policy og prosedyrer, og innholdet ble derfor ikke beskyttet av noe kvalifisert privilegium.
SDK-eid domene ble stjålet under voldgift med Duensing – Kippen advokat Tippaya Moonmanee. Duensing – Kippen ble sponset av PGS ASA-ledere Rune Olav Pedersen, administrerende direktør og administrerende direktør i PGS ASA, Gottfred Langseth, PGS ASA finansdirektør og EVP, og Christin Steen – Nilsen, PGS ASA SVP sjef regnskapsfører som fungerer som direktører for det engelske selskapet, PGS Exploration ( UK) Begrenset. PGS Exploration (UK) Limited er fysisk lokalisert i England og opererer under forpliktelsene i UK Companies Act 2006. SDK, en amerikansk statsborger, ble sponset for ansettelse av PGS Exploration (UK) Limited i henhold til kontrakt regulert av lovene i England. I henhold til lov og kontrakt hadde SDK den juridiske retten (plikten?) Til å offentliggjøre uetisk og ulovlig oppførsel. 20. september 2013 sendte SDK inn en klage på arbeidsplassen som beskrev kontraktsbrudd, samt uetisk og ulovlig oppførsel fra ledere. Jeg tror at klagen til arbeidsplassen min oppfylte kriteriene som er angitt i UK Public Interest Disclosure Act 1998 (PIDA) for beskyttet offentlig avsløring – varsling. PGS ASA, Watson Farley & Williams og Landau Law omgått lovlig beskyttet klageprosess og ytret ærekrenkende forfalskede dokumenter for å støtte en ulovlig avslutning (gjengjeldelse) for varsling. Da PGS Exploration (UK) Limited Company Secretary, Carl Richards sponset også krav som enkeltperson. Jeg mener at dette er uredelig feiloppstilling som er ment å true meg med to påstander i stedet for ett. SDK signerte to kontrakter for å unngå to kriminelle klager i Thailand.

SDK blåste fløyta til JOGMEC som forhandlet frem en langsiktig kontrakt med PGS ASA om leie av Ramform Sterling den gangen.

PGS ASA and Carl Richards Stole My NOPGS.COM Domain – I want it back!

PGS ASA har ikke fulgt noen av retningslinjene for retningslinjer og retningslinjer. PGS ASA siterte aldri SDK for kontraktsbrudd for de mange blogginnleggartiklene som ble lagt ut på LinkedIn Pulse, og heller ikke de mange kommentarene som er skrevet i PGS ASA LinkedIn-kommentarområdet fordi SDK aldri brøt vilkårene og betingelsene. Oppgjørskontrakten 5. desember 2013 var en ulovlig forkynt kontrakt som ble brukt til å avslutte en utenlandsk arbeidstakerklemme på en ulovlig måte. Oppgjørskontrakten 5. desember 2013 ble støttet av ytret forfalskede dokumenter. Dette er all alvorlig kriminell oppførsel som er begått av bestikkede advokater som ødelegger advokatyrket. PGS ASA publiserte dette svaret til flere kommentarer og artikler. Dette er PGS ASA TILLATT Å PÅLEGGE INVESTORER og AKSJONÆRER fordi styret er korrupt og støttet av et dysfunksjonelt narsissistisk norsk selskapsstyringssystem. Krev en tredjepartsetterforskning av PGS ASAs styre og ledergruppe fra 2013 – 2020. Jon Erik Reinhardsens korrupte og kriminelle ledelse leder Equinor og Telenor. PGS ASA korrupsjon frarøver investorer og norske borgere. Jeg nekter å ikke fortsette å kjempe for sannhet og rettferdighet. Jeg nekter å godta at døtrene mine skal inn i en arbeidsverden der uærlige og voldelige kriminelle som Walter Qvam, Jon Erik Reinhardsen, Rune Olav Pedersen, Christin Steen-Nilsen, Gottfred Langseth, Per Arild Reksnes, Berit Osnes, Simon Cather, Terje Bjolseth , og David Nicholson blir ikke straffet for sin ugyldighet mot familien min. Styret og ledelsen i PGS ASA har siden minst 2013 ødelagt et godt selskap gjennom korrupt ran, bedrageri, bestikkelser og underslag. Hvis disse inkompetente narsissistiske knullehodene ikke går i fengsel, hva gjør da da kriminelle? Feig kriminell Jon Erik Reinhardsen er egentlig det beste Norge kan gjøre for Equinor og Telenor? Alt jeg noensinne har bedt om er en reell evidensbasert etterforskning. Jeg vil gjøre det mitt liv til å utsette det korrupte Norge for verden til det er rettferdighet for ofre for forbrytelser og varslere!

###

Why I Believe that Duensing – Kippen’s Delivered “Legal Notices” on Behalf of PGS ASA are Crimes and therefore PGS ASA Owes SDK Millions of US Dollars!

Click on Images

PGS ASA and Duensing – Kippen want SDK to Fly Thousands of Kilometres from USA to Thailand to Testify in Thai about Legally Protected Public Disclosures Published in English Regarding a Company Governed by the Laws of England? But, Lawyers from PGS ASA, Duensing – Kippen, Watson Farley & Williams and Landau Law won’t even answer e-mails or Open Letters! A contract formed by Duensing – Kippen on behalf of PGS ASA, 11 November 2018, in Thailand states USA Federal Court, Harris County, Texas, USA as a resolution venue. Legal claims are filed in the Thai language and delivered to the address of a previous visa sponsor address in Thailand and not SDKs legal address. SDK believes that the 11 November 2018 signed agreements with PGS ASA and Carl Richards are fraudulent.

PGS ASA and Duensing – Kippen want SDK to Fly Thousands of Kilometres from USA to Thailand to Testify in Thai about Legally Protected Public Disclosures Published in English Regarding a Company Governed by the Laws of England? But, Lawyers from PGS ASA, Duensing – Kippen, Watson Farley & Williams and Landau Law won’t even answer e-mails or Open Letters! A contract formed by Duensing – Kippen on behalf of PGS ASA, 11 November 2018, in Thailand states USA Federal Court, Harris County, Texas, USA as a resolution venue. Legal claims are filed in the Thai language and delivered to the address of a previous visa sponsor address in Thailand and not SDKs legal address. SDK believes that the 11 November 2018 signed agreements with PGS ASA and Carl Richards are fraudulent.

No lawyer involved in forming the terms and conditions of the contract signed by SDK in Thailand is licensed to practice law or form legal agreements valid under USA Federal or Texas US State law. I believe this is more fraudulent misrepresentation to intimidate SDK to sign an unlawful agreement under duress that takes away SDKs legal rights under English law. PGS ASA has its main regional North and South America offices in Houston, Texas, USA (Harris County). The directors of Petroleum Geo-Services Inc. are Chairman Jon Erik Reinhardsem, Gottfred Langseth, and Christin Steen – Nilsen. They all have access to qualified legal counsel as well as an obligation to abide by USA / Texas laws. If my publications are indeed defamatory, why can’t PGS ASA litigate in Houston, Texas? Documents and contract would not need to be translated. PGS ASA has sent no e-mails since John Francas’ , PGS ASA UK Head of Legal follow-up threats after SDK received Duensing – Kippen threats!
PGS ASA has an obligation to be truthful to investors and stakeholders. PGS ASA continued silence is misrepresentation. In July 2018, PGS ASA UK Head of Legal, John Francas published a fraudulent letter in response to a subject access request citing the General Data Protection Requirement (GDPR). Within this letter, PGS ASA referenced both the knowledge of SDK publications disparaging PGS ASA and also reiterated PGS ASA ability to act on the terms and conditions of the 5 December 2013 Settlement Contract. Why didn’t PGS ASA claim breach in the terms and conditions by SDK and didn’t directors have an obligation to protect the reputation of PGS ASA and its employees who were disparaged? SDK has claimed that his publications are protected public disclosure (whistleblowing) and therefore would not constitute a breach through the UK Public Interest Disclosure Act 1998 (PIDA). SDK has also claimed that the 5 December 2013 settlement contract was illegally proffered to deny him his legal right under English law and contract to file a grievance to his employer. SDK has published evidence that PGS ASA has provided misrepresentations to government agencie (UK Border Agency and Information Commissioner’s Office) and uttered defamatory forgeries to support the illegal settlement contract. PGS ASA continues to utter these forgeries as SDK personal data which is a human rights and criminal offense.
Two legal contract define the legal relationship between SDK and PGS ASA. PGS ASA subsidiary in England, PGS Exploration (UK) Limited sponsored foreign worker USA citizen SDK lawful employment in England with a Tier 2 visa. SDK dependent family members were also sponsored to legally reside in England during SDKs employment. The employment contract was governed by the laws of England. PGS ASA contracted the UK subsidiary of law firm Watson Farley & Williams to advise on the sponsorship and employment contract. My employment with PGS Exploration (UK) Limited was terminated through a settlement contract signed 5 December 2013 by SDK and PGS ASA representative. I have for some time alleged that the 5 December 2013 settlement contract is fraudulent. The 5 December 2013 contract was illegally proffered by PGS ASA to avoid the legally guaranteed grievance processes and to terminate a whistleblower under false pretenses through uttering forged defamatory documents that would be used in the USA to illegally blacklist SDK, the whistleblower and victime of PGS ASA, Watson Farley & Williams, and Landau Law perpetrated criminal conspiracy to defame and defraud SDK. PGS ASA, Watson Farley & Williams, and Landau Law all conspired to utter forged instruments and advance an illegal contract to terminate a whistleblower.
SDK visits to the Kingdom of Thailand have been on Tourist visa since February 2019. SDK is a USA citizen. Publications from 3 July 2015 – 15 October 2015 were published in the USA. Articles through mid-2016 were published while on tourist visa in Thailand as a USA citizen with legal address in the USA. PGS ASA is a client of Duensing – Kippen, a law firm in Thailand. PGS ASA has paid / bribed Duensing – Kippen to harass and threaten incarceration and extort money so that SDK would de-publish legal and protected public disclosure. PGS ASA, through Duensing – Kippen, is demanding that SDK participate in defrauding PGS ASA shareholders, UK, Norway, USA, and Thai government agencies, and of course the oil and gas industry stakeholders who are told through PGS ASA propaganda that the PGS ASA Board of Directors abide by the provisions of their published, by Norwegian legal requirement, annual Corporate Responsibility Report(s). PGS ASA intention is for truthful and legally protected content to be de-published so that PGS ASA can continue their disinformation campaign unabated by truthful whistleblowing. Responsible institutional investors should demand that the PGS ASA Board of Directors explain the often cited 25 October 2013 Memo along with the 2013 Responsibility Report CEO Letter penned by Jon Erik Reinhardsen. Demand the truth!
Number 1: PGS ASA 2019 Annual Report Shares More Disinformation to Investors ad Stakeholders to cover-up non-compliant and criminal acts.
Number 2: PGS ASA 2019 Annual Report Shares More Disinformation to Investors and Stakeholders to cover-up non-compliant and criminal acts.
Number 3: PGS ASA 2019 Annual Report Shares More Disinformation to Investors and Stakeholders to cover-up non-compliant and criminal acts.
Number 4: PGS ASA 2019 Annual Report Shares More Disinformation to Investors and Stakeholders to cover-up non-compliant and criminal acts.
Number 5: PGS ASA 2019 Annual Report Shares More Disinformation to Investors and Stakeholders to cover-up non-compliant and criminal acts.
PGS ASA is the client for Duensing – Kippen who know – have been informed through several e-mails from SDK – that SDK regards his publications as evidence based legally protected public disclosure (whistleblowing) and that he believes that PGS ASA has defrauded and defamed SDK through continued uttering of forged documents that were used to terminate the employment of SDK under false pretenses and then blacklist him from professional employment in the marine seismic industry for identifying and reporting unethical and illegal exective behaviors by PGS ASA executives. Duensing – Kippen is a co-conspirator in fraud, defamation, blackmail and extortion meant to silence the victim of crimes and whistleblower and depublish SDKs legal and protected public disclosure. Duensing – Kippen have never conducted legal and responsible due diligence and otherwise do not possess the legal authority to breach legal contract governed by the laws of England on behalf of an English company misusing the Thai legal system.
When firms / individuals are paid to break the law and they know that they are breaking the law it is a bribe. Watson Farley & Williams, Landau Law, and Duensing – Kippen must explain the contents of SDKs PGS ASA professional personnel file. Lawyers from these companies must show that legal and compliant processes and documentation were used to terminate SDK. SDK is CONFIDENT that these firms cannot do this and that they have all participated in crimes against SDK, his family, UK, Norway, USA, and Thai government agencies, as well as all global oil and gas industry stakeholders and investors who rely on PGS ASA publications to be truthful.

Landau Law is aware of SDK litigation in Thailand because Landau Law tried to have SDKs Trustpilot review de-published.

PGS ASA, Watson Farley & Williams and Landau Law lawyers and human resources personnel who participated uttering defamatory forged documents documents used to support the 5 December 2013 termination settlement contract which illegally terminated the employment of a whistleblower and victim of crimes SDK under false pretenses know the claims filed in Thailand are false. They are legally ridiculous. The original employment contract terms and conditions are governed by the laws of England. SDK is a USA citizen whose Tier 2 work permit was sponsored by PGS Exploration (UK) Limited that had to meet a legal requirement to fill the position from outside the local labor force. SDK had to possess skills, experience and abilities that local hires did not possess. The documents being processed by PGS ASA do not comport to the legal standard required to sponsor a foreign (non-EEA) employee. This is why PGS ASA, Watson Farley & Williams and Landau Law invoking the non-disparagement clauses is avoided. PGS ASA, Watson Farley & Williams and Landau Law, all UK / English companies/subsidiaries avoid the English legal system through prosecuting false claims in Thailand.
PGS ASA through Duensing – Kippen is demanding thousands of USA dollars for their claim! SDK has never received the actual claims delivered in 2019 to the address of Thai relatives. The claims are in the Thai language as well. Can Lars Mysen, PGS ASA General Counsel or John Francas, PGS ASA UK Head of Legal read and comprehend Thai? Duensing – Kippen have no first-hand knowledge of the events which SDK writes about and publishes. Any evidence would be in the English language. This is then translated into Thai. Why is this necessary? PGS ASA, Watson Farley & Williams and Landau Law are obfuscating their legal claim by using a foreign language. Thai is not the language of legal documents formed for a company obligated to follow the laws of England. Extortion is a sub-category of blackmail under English criminal law. Where does PGS ASA get any legal authority to prosecute using the laws of the Kingdom of Thailand? PGS ASA has no subsidiaries in Thailand and no legal agreement between SDK even if the did! PGS ASA, Watson Farley & Williams and Landau Law want evidence based allegations of crimes depublished. They have bribed Duensing – Kippen to harass and blackmail / extort SDK.
PGS ASA through Duensing – Kippen is demanding thousands of USA dollars for their claim! SDK has never received the actual claims delivered in 2019 to the address of Thai relatives. The claims are in the Thai language as well. Can Lars Mysen, PGS ASA General Counsel or John Francas, PGS ASA UK Head of Legal read and comprehend Thai? Duensing – Kippen have no first-hand knowledge of the events which SDK writes about and publishes. Any evidence would be in the English language. This is then translated into Thai. Why is this necessary? PGS ASA, Watson Farley & Williams and Landau Law are obfuscating their legal claim by using a foreign language. Thai is not the language of legal documents formed for a company obligated to follow the laws of England. Extortion is a sub-category of blackmail under English criminal law. Where does PGS ASA get any legal authority to prosecute using the laws of the Kingdom of Thailand? PGS ASA has no subsidiaries in Thailand and no legal agreement between SDK even if the did! PGS ASA, Watson Farley & Williams and Landau Law want evidence based allegations of crimes depublished. They have bribed Duensing – Kippen to harass and blackmail / extort SDK.
I believe that Duensing – Kippen misrepresented legal and protected public disclosure as criminal defamation in Thailand. This is fraud. PGS ASA and SDK have a contractual legal relationship governed by the laws of England. PGS ASA has never cited breaches in the Confidentiality terms and conditions that protect against the publication of disparaging content by parties of the contract. SDK has claimed to be a whistleblower for several years. PGS ASA also misrepresented SDK published content on social media, LinkedIn and Twitter, to be defamatory and not truthful protected public disclosure. These defamatory claims to social media administrators got SDK restricted from LinkedIn and Twitter. PGS ASA has never stated exactly what is defamatory. PGS ASA, Watson Farley & Williams, Landau Law and Duensing – Kippen have never commented nor explained a 25 October 2013 Memo which SDK claims is an uttered defamatory forged documents used to illegally terminate a whistleblower on false pretenses.
SDK owned domain nopgs.com was stolen and evidence destroyed during arbitration with Duensing – Kippen lawyer Tippaya Moonmanee in December 2018. Duensing – Kippen services was sponsored by PGS ASA executives Rune Olav Pedersen, PGS ASA CEO and President, Gottfred Langseth, PGS ASA CFO and EVP, and Christin Steen – Nilsen, PGS ASA SVP Chief Accountant who act as directors for English company, PGS Exploration (UK) Limited. Carl Richards, former PGS Exploration (UK) Limited secretary sponsored his own claim as an individual. In September 2018, two summons for criminal defamation in Thailand were delivered to SDK while he traveled outside Thailand to his visa sponsors address in Thailand. PGS ASA and SDK shared a legal relationship (two contracts) governed by the laws of England. Carl Richards and PGS ASA were demanding that I remove / depublish content that I regarded to be legal and protected public disclosure, or whistleblowing. My content was not defamatory by legal definition. I regarded the litigation in Thailand to be blackmail / extortion. Much of the content had been published for more than one-year and was protected through the UK Limitation Act 1980. Most of the content had been provided to PGS ASA by e-mail to PGS ASA compliance or social media directly (Twitter @PGSNews). No comment nor complaint of violating contractual non-disparagement clauses were ever cited prior to the Thai criminal claims. The main objective of the Thai criminal claims was the depublishing of content and the destruction of evidence of PGS ASA, Watson Farley & Williams, and Landau Law illegal acts perpetrated against SDK and his Thai family.
On 20 September 2013, SDK submitted a workplace grievance describing breaches in contract, as well as unethical and unlawful behavior by executives. The grievance was in response to a letter written 24 July 2013 on behalf of the company, PGS Exploration (UK) Limited. At the time when the grievance was submitted to PGS ASA Compliance Terje Bjolseth, SVP Global Human Resources and Per Arild Reksnes, Marine Contract EVP, Rune Olav Pedersen, PGS ASA General Counsel, served on the compliance team. PGS Exploration (UK) Limited directors were Jon Erik Reinhardsen, PGS ASA CEO & President, Gottfred Langseth, PGS ASA CFO & EVP, and Christin Steen – Nilsen, PGS ASA SVP Chief Accountant. On 24 July 2013, PGS Exploration (UK) Limited secretary was PGS UK lawyer, Candida Pinto. On 13 September 2013, PGS UK lawyer, Carl Richards became PGS Exploration (UK) Limited secretary. Within the 20 September 2013 submitted grievance, I claimed that the 24 July 2013 letter written on behalf of PGS Exploration (UK) Limited and signed by PGS UK Human Resources Manager, David Nicholson, was defamatory. The letter was malicious and did not follow prescribed PGS ASA UK policy and procedures and therefore the contents was not protected by any qualified privilege.
SDK owned domain was stolen during arbitration with Duensing – Kippen lawyer Tippaya Moonmanee. Duensing – Kippen was sponsored by PGS ASA executives Rune Olav Pedersen, PGS ASA CEO and President, Gottfred Langseth, PGS ASA CFO and EVP, and Christin Steen – Nilsen, PGS ASA SVP Chief Accountant who act as directors for English company, PGS Exploration (UK) Limited. PGS Exploration (UK) Limited is physically located in England and operates under the obligations of the UK Companies Act 2006. SDK, a USA citizen, was sponsored for employment by PGS Exploration (UK) Limited under contract governed by the laws of England. Under law and contract, SDK had the legal right (obligation?) to publicly disclose unethical and illegal behavior. On 20 September 2013, SDK submitted a workplace grievance describing breaches in contract, as well as unethical and unlawful behavior by executives. I believe that my workplace grievance met the criteria set out by the UK Public Interest Disclosure Act 1998 (PIDA) for protected public disclosure – whistleblowing. PGS ASA, Watson Farley & Williams and Landau Law bypassed legally protected grievance process and uttered defamatory forged documents to support an illegal termination (retaliation) for whistleblowing. Then PGS Exploration (UK) Limited Company Secretary, Carl Richards also sponsored claims as an individual. I believe that this is fraudulent misrepresentation intended to threaten me with two claims instead of one. SDK signed two contracts to avoid two criminal complaints in Thailand.

SDK blew the whistle to JOGMEC who was negotiating a long term contract with PGS ASA for lease of Ramform Sterling at the time.

PGS ASA and Carl Richards Stole My NOPGS.COM Domain – I want it back!

PGS ASA has not followed any of there policy and compliance guidelines. PGS ASA never cited SDK for a breach of contract for the many blog post articles posted on LinkedIn Pulse nor the many comments written within PGS ASA LinkedIn comment space because SDK never breached the terms and conditions. The 5 December 2013 Settlement Contract was an illegally proffered contract used to illegally terminate a USA citizen foreign worker whistleblower. The 5 December 2013 Settlement Contract was supported by uttered forged documents. This is all serious criminal behavior perpetrated by bribed lawyers who ruin the legal profession. PGS ASA did publish this response to my several comments and articles. This is PGS ASA BEING ALLOWED TO LIE TO INVESTORS and STAKEHOLDERS because the Board of Directors is corrupt and supported by a dysfunctional Narcissistic Norwegian Corporate Governance system. Demand a third party investigation of PGS ASA Board of Directors and Executive Management Team from 2013 – 2020. Jon Erik Reinhardsen’s corrupt and criminal management directs Equinor and Telenor. PGS ASA corruption robs investors and Norwegian citizens. I refuse to not continue to my fight for truth and justice. I refuse to accept that my daughters will enter a working world where dishonest and abusive criminals such as Walter Qvam, Jon Erik Reinhardsen, Rune Olav Pedersen, Christin Steen-Nilsen, Gottfred Langseth, Per Arild Reksnes, Berit Osnes, Simon Cather, Terje Bjolseth, and David Nicholson are not punished for their voilence against my family. The PGS ASA Board of Directors and Executive Team, since at least 2013, has been destroying a good company through corrupt robbery, fraud, bribery, and embezzlement. If these incompetent narcissistic fuckheads don’t go to jail, what criminals do? Cowardly criminal Jon Erik Reinhardsen is really the best Norway can do for Equinor and Telenor? All I have ever requested is a real evidence based investigation. I will make it my life work to expose corrupt Norway to the world until there is justice for victims of crimes and whistleblowers!

###

Norway’s PGS ASA Accused of Several USA Federal Law Violations

PGS ASA, Watson Farley & Williams, Landau Law and Duensing Kippen: Legally Explain the 25 October 2013 Memo!

Click on Images

Ask PGS ASA, Lilleakerveien 4C Oslo, 0283 Norway , Phone: 47-67-52-64-00, Email: ir@pgs.com, Executive Management Team (March 2020) [L-R Rob Adams, Nathan Oliver, Berit Osnes, Rune Olav Pedersen and Gottfred Langseth] about my blog articles and a 25 October 2013 Memo. PGS ASA have sponsored vexatious litigation against a whistleblower misusing the Thailand criminal and civil legal system. By what authority? PGS ASA is a Norwegian company governed by the laws of Norway. PGS Exploration (UK) Limited is a subsidiary of PGS ASA located in England and governed by the laws of England! PGS ASA threatened criminal prosecution of a whistleblower in Thailand (SDK) unless he signed a new contract that would erase the provisions of two contracts between PGS Exploration UK Limited and SDK governed by the laws of England which protect whistleblowers. The Thai contract that was signed has no whistleblower protection and has resolution venues in both Thailand and the USA [Harris County, Texas] (?). Global law firm Watson Farley & Williams advised PGS ASA on both contracts governed by the laws of England. Watson Farley & Williams also have offices in Thailand. However, PGS ASA contracted Thai law firm Duensing – Kippen to prosecute their (unsubstantiated) criminal defamations claims. Why didn’t Watson Farley & Williams represent PGS ASA in Thailand since they have all the information and formed the English contracts?
PGS ASA has had multiple opportunities to address claims published within my blog publications. PGS ASA, Watson Farley & Williams, Landau Law were all involved in forming the terms and conditions of the 5 December 2013 termination settlement contract governed by the laws of England providing whistleblower protection (UK Public Interest Disclosure Act 1998). PGS ASA believes that I should be arrested for violating the laws of Thailand? PGS ASA has no subsidiary in Thailand. Further, PGS ASA has never challenged any contractual breaches on non-disparagement clauses which formed part of the 5 December 2013 signed contract in English courts. PGS ASA has been defrauding the global oil and gas industry, not just me! If the 25 October 2013 Memo being processed as SDK personal data used and used to support the 5 December 2013 contract is a forgery, as SDK claims, then investors, customers, and stakeholders have been deceived. DEMAND POLICE INVESTIGATION UNDER ENGLISH LAW!
Lawyers employed by and PAID by PGS ASA shareholders and customers, Rune Olav Pedersen, Lars Mysen, John Francas, Carl Richards, have obstructed justice – perverted the course of justice. They are not advancing the legal interests of PGS ASA. PGS ASA bribes lawyers to advance their illegal and corrupt interests. Watson Farley & Williams (Neeta Aulak and Rhodri Thomas) and Landau, Zeffert & Weir Solicitors (now Landau Law) [Philip Landau and Holly Rushton] were also bribed to advance the terms and conditions of a signed 5 December 2013 termination settlement contract supported by uttered forgeries used to provide a false pretense used to terminate a foreign worker whistleblower illegally. This is why PGS ASA cannot invoke non-disparagement clauses meant to preserve PGS ASA reputation. Instead, PGS ASA is allowed by a corrupt system of corporate governance to breach the fraudulent contract that they advanced without explanation or reprisal. PGS ASA employs Thailand law firm Duensing – Kippen (Olaf Duensing and Tippaya Moonmanee) to breach terms and conditions to advance bogus criminal defamation charges that only exists in the corrupted translations of protected public disclosures in another set of corrupt lawyers paid for (illegally – embezzlement) by PGS ASA shareholders and customers. WAKE UP NORWAY – OSLO BORS!
Since 2015, I have published evidence of knowing misrepresentation within PGS ASA Responsibility Reports. As Petroleum Geo-Services President and CEO, Jon Eric Reinhardsen penned his “Responsibility Letter.” Reinhardsen has never been held accountable to uphold those stated commitments. Reinhardsen has never been called upon to defend the respution of PGS ASA brand or its executives and stakeholders. Reinhardsen has never been required to abide by contractual terms and conditions that are in place to protect the brands of companies which he manages or directs. Responsibility claims and reports hold no value to shareholders and stakeholders if the information within them is not validated. Such reports are fraudulent misrepresentation and an false enticement to investors.
The PGS ASA board of directors made commitments and allocated money to join the UN Global Compact. However, SDK whistleblowing claims show that most every provision of the UN Global Compact has been violated! Reinhardsen’s corrupt influence on the Norwegian marketplace is promoted and protected. Reinhardsen serves on the board of directors for majority Norwegian government owned Equinor (67%) and Telenor (54%), in spite of volumes of published foreign-worker (USA) whistleblowing claims. SDK, a USA citizen, is both a victim of crimes and a whistleblower for malpractice and misconduct perpetrated by PGS ASA directors and executive management. My writings have impacted the value of PGS ASA by their own admission. PGS ASA, a Norwegian company, through its English company subsidiary, PGS Exploration UK Limited, filed criminal defamation claims in Thailand! By what authority can a Norwegian corporation abandon their legal commitments and prosecute in a foreign jurisdiction where they have no subsidiary or even a business / contractual relationship? PGS ASA has been allowed to violate whistleblower protection laws: Norways Worker Environment Act 2005 and UK Public Interest Disclosure Act 1998 (PIDA). How is this possible Oslo Bors?
Communications between SDK and PGS ASA affiliates (PGS Exploration UK Limited, Weybridge, England KT13 0NY or PGS ASA contracted legal firm (Duensing Kippen, Unit 16-05, 152 N Sathon Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand, Phone: 66 2 267 5424 has been conducted by email mostly. PGS ASA and Duensing Kippen lawyer Tippaya Moonmanee have threatened whistleblower and blog post publisher SDK many times on behalf of PGS ASA. Duensing Kippen’s Tippaya Moonmanee has withheld material information through refusing to answer most every legally pertinent inquiry. Duensing Kippen’s Tippaya Moonmanee possess no first-hand knowledge of events written about and are not qualified to discern what is or is not truthful independently. Duensing Kippen’s Tippaya Moonmanee has been misrepresenting legal protected public disclosure under English law as criminal defamation under Thai law on behalf of the PGS ASAs English subsidiary located in England and bound to uphold English law (fraud). Duensing Kippen’s Tippaya Moonmanee‘s power of attorney does not authorize the breaking of English law and contracts on behalf of an English company! PGS ASA is trying to avoid the courts in England governed by English law that would reveal PGS ASA fraud and blackmail.

PGS ASA mailed by post [DHL] firm copies of forged, inaccurate, and unsigned firm documents of what they claim to be my personal data. This delivery of fake data in response to a legal request constitutes to my understanding US Federal law mail fraud violation(s).

I am a USA citizen who was sponsored on a work visa (Tier 2) by PGS ASA UK affiliate, PGS Exploration (UK) Limited, 4 The Heights, Brooklands, Weybridge, England, KT13 0NY [PGSUK}. My employment was terminated through a settlement contract agreement signed 5 December 2013 which was governed by the laws of England.

In October 2014, I submitted a subject access request (SAR) citing the UK Data Protection Act 1998 (DPA) and received by postal mail personal data that PGS ASA was processing in my name. Most notably, I received the firm copies of documents being processed within my PGSUK professional personnel file.

PGS ASA has been knowingly processing non-compliant forged and defamatory documents that were used to support an illegal contract formed in England to terminate a sponsored foreign worker (USA citizen) whistleblower. The continued processing of this defamatory personal data has facilitated illegal industry blacklisting of the whistleblower. PGS ASA has continued to misrepresent legal and truthful protected public disclosure (whistleblowing) as “defamation” on social media to deceive countless stakeholders. PGS ASA has also provided these knowing falsehoods to government agencies in Norway, UK, USA and Thailand directly. PGS ASA has further advanced a false narrative to preserve a false identity through joining the UN Global Compact and publishing deceptive Corporate Responsibility Reports annually. Norway has a dysfunctional corporate governance system. Simply, the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance is not practiced. The Code of Practice is ignored and a corrupt and criminal corporate executive class is protected and promoted to protect Norway’s narcissistic false identity as a low corruption country to do business with. Norway exploits this false reputation and exports corruption to other countries.

I immediately became aware of a significant problem. PGS ASA was processing defamatory forged documents as my personal data. The dates on the documents indicated that this data was present in my personnel file when the terms and conditions of the settlement contract for my termination from employment was negotiated. None of the documents bore the signature of the data subject (SDK) and all contained inaccurate and unsubstantiated defamatory content. I complained to the data controller, PGSUK, and the UK Information Commissioner’s Office (ICO) who oversee DPA compliance. To my alarm, no action was taken against data controller. Since 2013, PGSUK has knowingly processed fake data to harm a data subject (SDK)!

Jon Erik Reinhardsen was Petroleum Geo-Services ASA (PGS) CEO and President when the 20 September 2013 workplace grievance was submitted by SDK. Jon Erik Reinhardsen, Gottfred Langseth, and Christin Steen-Nilsen served as Directors for BOTH PGS Exploration UK Limited and US Petroleum Geo-Services, Inc. The forged documents formed and processed to support the termination settlement agreement and also illegally blacklist / defame SDK in the Houston, Texas professional job market.
PGS ASA has never – since SDKs first publication 3 July 2015 on LinkedIn Pulse. The UK Limitation Act 1980 allows one-year to file a defamation claim from publication date. From April – September 2016, PGS ASA was provided multiple whistleblowing publications. PGS ASA stopped publications by complaining to LinkedIn. SDK LinkedIn account was restricted 20 August 2016 because of complaints of “defamatory” content. It was whistleblowing and PGS ASA knows it. This is why no breach in the Confidentiality terms (9) was ever invoked.
Global legal firm, Watson Farley & Williams (Rhodri Thomas and Neeta Aulak) formed the terms and conditions of the termination settlement contract on behalf of PGS ASA and SDK was misrepresented by Landau Law (Philip Landau and Holly Rushton). No legal professional involved with forming the contract has raised any complaint about my publications. I believe it is because it is an illegal contract used to terminate a whistleblower on false pretenses.
Whistleblowing is protected within the signed 5 December 2013 termination settlement agreement through the UK Public Interest Disclosure Act 1998 (PIDA)
The contract proffered in Thailand was unnecessary and SDK believes illegal. The threshold for non-disparagement as described within the Confidentiality clauses within the 5 December 2013 termination settlement contract is much less than criminal defamation. There is no criminal defamation under English law that governs the termination settlement contract. PGS ASA countersigned the termination settlement agreement with SDK. PGS ASA also sponsored litigation in Thailand while 5 December 2013 contract was still in affect. SDK regards the threat of criminal prosecution in Thailand and subsequent demand for SDK to sign another contract under duress is blackmail / extortion. PGS ASA apparently cannot prove defamation or breach of contract in an English speaking country?
PGS ASA blackmailed me through using Thai legal firm Duensing Kippen to file criminal defamation claims in Thailand when I lived there. They dropped “criminal charges” if I signed ANOTHER contract in Thailand. But, SDK never breached the contract govered by the laws of England? Now I am in the USA and PGS ASA does not invoke breaches in the Thai contract either? Not in Harris County, Texas USA? Why is it only CRIMINAL DEFAMATION in THAILAND in the Thai language? Why did PGS ASA Board of Directors allow it to become out of control?
Candida Pinto was PGS Exploration (UK) Limited Secretary prior to the delivery of the 20 September 2013 workplace grievance (whistleblowing). Many of the forged documents being processed as SDK personal data by PGS ASA / PGSUK are dated prior to 13 September 2013.
Carl Richards became PGS Exploration (UK) Limited Secretary prior to the delivery of the 20 September 2013 workplace grievance (whistleblowing). Carl Richards was Secretary during the termination settlement contract negotiation process which involved Watson Farley & Williams lawyer Rhodri Thomas and my counsel, Philip Landua and Holly Rushton with Landau, Zeffertt and Wier Solicitors. The 5 December 2013 signed termination settlement contract is governed by the laws of England and includes Confidentiality / non-disparagement clauses. In September 2018, PGS UK directors and Carl Richards (individual) filed criminal defamation claims in Thailand through Thailand law firm Duensing – Kippen lawyer Tippaya Moonmanee. I believe this claim was illegal. An English company cannot give power of attorney to a Thai law firm / lawyer to break legal agreements governed by English law.

Subsequent clarification e-mail communications between the data subject (SDK) and data controller, PGS ASA / PGSUK, from October 2014 through December 2014 I believe constitute intentional violations in US Federal law wire fraud and obstruction of justice.

PGS ASA / PGSUK provided responses with several knowing misrepresentations to the data subject from October 2014 – December 2014 regarding the integrity of the data which they sent to SDK by post mail [DHL] and e-mail. The PGS ASA / PGSUK SDK personnel file data containing unsigned and unverified documents that was delivered to the data subject, SDK, by PGS ASA / PGSUK contradicts e-mail records that were provided by PGS ASA / PGSUK with the SAR, as well as e-mail records that are processed personally by the data subject, SDK. SDK has concluded that PGS ASA / PGSUK knowingly provided misrepresentations of material facts when queried about the integrity of SDKs personal data. SDK has since deduced that he was the target of a confidence fraud involving his hired solicitor firm, Landau, Zeffertt and Weir Solicitors (Philip Landau / Holly Rushton).

This forged Memo is being processed as my personal data by PGS ASA. The Memo of course was not signed by SDK. The Memo is dated 25 October 2013, which means that is was created after SDK hired solicitor Philip Landau and Holly Rushton. It was in my personnel file during termination settlement contract negotiations. SDK never knew about it! The Memo references events and dates that never occurred.

The unverified and inaccurate SDK personal data being processed by PGS ASA / PGSUK does not correspond to data provided to Philip Landau / Holly Rushton through verifiable e-mail communications. PGS ASA / PGSUK contracted the UK affiliate of global law firm, Watson Farley and Williams (WFW) to form the final terms and conditions of the termination settlement contract. E-mail communications from WFW solicitor, Rhodri Thomas, to Philip Landau that were shared with SDK seem to correspond with the false narrative contained within the forged documents delivered to SDK in response to his SAR as SDK personal data. SDK requested from LZW and PGS ASA / PGSUK several times from 14 October 2013 – 5 December 2013 that personal data being processed by PGS ASA / PGSUK be provided to the data subject, SDK, during the termination settlement contract negotiations. This material data was intentionally withheld from the data subject SDK when the termination settlement contract was negotiated and formed. SDK was unaware at the time that his legal counsel was a double-agent and co-conspirator assisting in the confidence fraud with co-conspirators PGS ASA / PGSUK and WFW to harm a foreign worker.

PGS ASA has refused to authenticate both the processes and created documents held within SDKs professional personnel file. The dates indicate that the unsigned by SDK and unverified defamatory forged documents were uttered to support a fraudulent termination settlement contract based on defamatory documents for illegal professional blacklisting.
Terje Bjolseth, PGS ASA SVP Global Human Resources also served on the compliance team with current PGS ASA President and CEO, Rune Olav Pedersen. Pedersen served as Petroleum Geo-Services ASA General Counsel when the forged documents were created and used to support the gas-lighting termination settlement contract negotiation discussions and illegal termination of a foreign worker whistleblower under false pretenses. Bjolseth and Pedersen oversaw the defrauding of UK, Norway, and USA government agencies. PGS ASA has actively deceived investors and the UN Global Compact select committee through misrepresentations covering-up PGS ASA executive and PGS ASA Board of Directors criminal acts.

Following the signing of the 5 December 2013 termination settlement agreement by SDK, SDK returned to the country of his citizenship, USA. In fact, the terms and conditions of the 5 December 2013 termination settlement agreement included provisions for the reimbursement of household moving costs from Weybridge, England to Houston, Texas, USA. The reimbursements related to the 5 December 2013 termination settlement contract terms and conditions were not paid until May – June 2014. Thus, the 5 December 2013 termination settlement agreement terms and conditions were not fulfilled until the reimbursement payments were made to SDK. (SDK never liked these terms and conditions including payments made after the signing of the 5 December 2013 termination agreement, but accepted them on advice and recommendation of his counsel, Philip Landau / Holly Rushton.) The SDK personal data processed to support the termination settlement contract had never been truthfully related by LZW to client, SDK. Most every contract provision requested by SDK to his solicitor, Philip Landau / Holly Rushton, was not accepted into the final termination settlement agreement.

PGS ASA / PGS Exploration UK Limited filed criminal defamation charges in Thailand through Thailand law firm Duensing Kippen lawyer Tippaya Moonmanee who was engaged to forward illegal criminal claims intended to silence protected public disclosure and illegally destroy evidence. PGS ASA / Watson Farley & Williams (offices in Thailand) and Thai law firm Duensing – Kippen stole SDK website nopgs.com and destroyed evidence in an effort to escape accountability for numerous crimes.
PGS ASA, Watson Farley & Williams, Landau, Zeffertt and Weir and Duensing Kippen law firms have worked together to manipulate the legal systems and deny SDK legal due process. These legal firms have abused their agency, violated laws in several countries, and also violated the human rights of SDK and his family. Law enforcement refused to investigate and help the victim of crimes.

PGS ASA / PGSUK Bribed WFW and LZW to Cooperate in a Confidence Fraud and to Utter Forged Documents used to Illegally Terminate and Professionally Blacklist (defame) a Foreign Worker Whistleblower

SDK claims of a conspiracy to defame and defraud a whistleblower have been published since 2016. PGS ASA “Compliance” have also been notified multiple times. PGS ASA and Watson Farley & Williams are criminal cover-up entities. No one mentioned by name in my many online publications has ever challenged my claims directly because they are all actors in the criminal conspiracy to defraud and defame a whistleblower! PGS ASA has invested heavily in deceiving stakeholders and investors. The PGS ASA Board of Directors have been directly involved in the criminal acts. A dysfunctional Norway corporate governance promotes and protects criminals who rob and assault foreign worker whistleblowers and their family!
PGS ASA violates most every principle of the UN Global Compact.

PGS ASA / PGSUK, WFW, and LZW cooperated in the conspiracy, gas-lighting (misrepresentation/fraud) and withholding of information from SDK until he agreed, under duress, to terms and conditions that by in large benefited PGS ASA / PGSUK who had been accused through a workplace greivance submitted 20 September 2013 of workplace mobbing, harassment, discrimination, breaching the terms and conditions of the original employment contract and UK employment laws. PGS ASA / PGSUK obstructed my legal rights, under contract governed by the laws of England to submit a grievance. However, I insisted. The grievance which SDK delivered to PGS ASA / PGSUK 20 September 2013 met the standard of protected public disclosure (whistleblowing) described within the UK Public Interest Disclosure Act 1998 (PIDA).

SDK first whistleblowing publication was published on LinkedIn Pulse 3 July 2015.

PGS ASA / PGSUK illegally retaliated against my whistleblowing through denying SDK his legal right to proceed through the grievance process described within the PGS UK Personnel Handbook. PGS ASA / PGSUK, WFW, and LZW cooperated in denying SDK his legal right under contract governed by the laws of England. PGS ASA / PGSUK, WFW, and LZW also did not process a report submitted by an occupational health nurse who diagnosed stressed health conditions and recommended follow-up check-up. The OHN report (by Maggie Bream) also contradicts the documented narrative being uttered by forged documents within SDKs PGS ASA / PGSUK professional personnel file. PGS ASA / PGSUK, WFW, and LZW processed defamatory forged documents and withheld a medical report recommending medical care to support an illegal termination settlement contract used to illegally terminate a foreign worker whistleblower. Throughout this conspiracy to defraud and defame (professionally blacklist) the target of health-harming workplace abuse, PGS ASA / PGSUK, WFW, and LZW also violated foreign worker employment reporting provisions (Tier 2 visa sponsorship of worker and dependent family members) and withheld or fabricated material immigrant worker data from UK Government Border Agency. Concurrent to all this, PGS (Petroleum Geo-Services) ASA Board of Directors were pursuing membership status into the UN Global Compact making commitments to work against the many human rights and employment law violations that PGS ASA Board of Directors had just perpetrated against a foreign worker whistleblower. Disgusting!

PGS ASA Board of Directors have been deceiving investors and stakeholders since at least 2013. Demand police investigation of the PGS ASA Board of Directors and Executive Team.

PGS ASA / PGSUK, WFW, and LZW not only defrauded and defamed a foreign worker whistleblower, but also actively sought to deceive UK, Norway, and USA government agencies, as well as PGS ASA investors and stakeholders. PGS ASA, WFW, and LZW have never attempted to counter these allegations even though SDK is bound by contractual non-disparagement clauses governed by the laws of England.

###

PGS ASA, Watson Farley & Williams and Duensing Kippen Global Corruption: Racketeering and Defamation Defined

Norway: Don’t Mess with TEXAS!

Texans’ don’t need to Import Corruption.

Corporate Corruption is a Substantial Cost for Law Abiding Businesses and Customers. Corporate Corruption Pollutes the Global Market Place.

PGS ASA has been determined to decieve the upstream oil and gas industry. PGS ASAs UK affiliate, PGS Exploration UK Limited, sponsored a US citizen and Thai-USA family on a work visa under contract governed by the laws of England. PGS ASA defamed and defrauded the USA citizen whistleblower, illegally terminated SDK from employment and blacklisted him through transferring (US Federal mail/wire fraud) defamatory forged documents to Houston, Texas. SDK has published legally protected public disclosure presenting evidence of PGS ASA crimes. PGS ASA has never acted on contractual Confidentiality / non-disparagement clauses to legally rectify the situation. PGS ASA has avoided their legal obligations under the laws of England (and Norway) to protect the company reputation. PGS ASA has continued to defame and defraud the whistleblower, SDK, and the oil and gas industry through misrepresenting whistleblowing as defamation. SDK PUBLISHES THE TRUTH! PGS ASA extorted SDK through illegally using the Thailand criminal justice system and misrepresenting protected disclosure as criminal defamation. PGS ASA HAS NEVER LEGALLY PROVED DEFAMATION. PGS ASA is defrauding the Thailand courts. PGS compelled the signing of a contract in Thailand to silence SDK. PGS ASA has harassed and filed false criminal charges in Thailand against SDK. I am tired of the BULLSHIT!
PGS ASA: Bring your false THAILAND claims to TEXAS!
FBI: PLEASE INVESTIGATE NORWEGIAN CORPORATE ORGANIZED CRIME.
Chairman Qvam, et al.:
The PGS board of directors and several senior managers are corrupt and have behaved immorally and criminally to the detriment of the enterprise and its stakeholders.
PGS board of directors and several senior managers, including compliance officers, need to be investigated thoroughly by a third-party for corruption and fraud.
(Published online 18 June 2018 and referenced with 9 September 2018 Criminal Defamation claim filed in Thailand by PGS ASA UK Subsidiary)

PGS ASA investors who are not entirely pleased with the company performance since 2013 (at least) should DEMAND a thorough police investigation of the PGS ASA board of directors. Their alleged actions warrant termination, criminal prosecution and a class action suit for damages. The board of directors corruption revealed by whistleblower SDK has damaged PGS ASA market value substantially.

Walter Qvam is the PGS ASA Chairman of the Board of Directors. I published Open Letter to Petroleum Geo-Services ASA Board of Directors (18-Jun-2017). SDK never received any response. In September 2018, more than the one-year allowed by the UK Limitation Act 1980 to file a defamation claim, PGS ASA hired a Thailand legal firm Duensing – Kippen (Tippaya Moonmanee & Olaf Duensing) delivered a criminal defamation claim to an address in Thailand where SDK resided. However, SDK was not at the address when the claim was delivered there. The claim referenced passages from the Open Letter within the claim written in the Thai language. Why didn’t the PGS ASA Board of Directors respond to the letter? And why did the Board of Directors believe a good response was to translate passages into the Thai language? Does this really seem like the best way to solve a problem?
PGS ASA has used Search Engine Manipulation to Suppress Negative Legally Protected Public Disclosure – Whistleblowing – and Misinform Investors and Stakeholders. PGS ASA has never actually stated what specifically is untrue within SDKs publications. PGS ASA has been requested multiple times to explain a 25 October 2013 Memo that was used to support my termination settlement contract. The Memo is alleged to be a defamatory forged document referencing documents and events which do not exist. It was used to illegally terminate a foreign worker whistleblower fraudulently on false pretenses. PGS ASA, Watson Farley & Williams, and LZW Solicitors conspired to utter this forgery as well as withhold medical care from SDK to advance their fraudulent termination settlement contract.

The legal agreements between PGS ASAs UK affiliate, PGS Exploration UK Limited and SDK are governed by the laws of England. The Confidentiality terms and conditions prohibiting parties from disparaging one another were included within the original employment contract signed in 2010 as well as the termination settlement agreement/contract signed 5 December 2013. The legal bar for disparagement is much lower than defamation. Yet, PGS ASA never chose to litigate on contractual breaches governed by the laws of England? In April 2018, PGS Exploration UK Limited Secretary, Carl Richards, hired Thai legal firm Duensing Kippen to file criminal defamation charges while the foreign worker (USA citizen), victim of crimes and whistleblower resided in Thailand. How is this legal and not a breach in the original terms and conditions of the contracts governed by the laws of England? Why is this not fiduciary negligence for the Secretary of a English company not to act on breaches in the legal terms and conditions of a signed legal instrument? There can be no defamation without disparagement. Further, under English law, defamation is not a crime. The whistleblower and crime victim regarded the threats from Carl Richards and Duensing Kippen lawyer Tippaya Moonmanee to be extortion / blackmail. Further, how can an agent of a company governed by the laws of England give legal authority to a (foreign) lawyer to bypass legal agreements that they are bound to in their resident country. PGS ASA does not list any subsidiaries in Thailand.

PGS ASA defamed and defrauded SDK and the LinkedIn community through their pathological lies. PGS ASA are clearly aware of my social media whistle blowing. However, PGS ASA do not invoke the terms and conditions of contracts which prohibit disparagement. Instead, PGS ASA simply remove/delete truthful content by claiming it is “defamatory” to LinkedIn. LinkedIn restricts me for publishing protected public disclosure because PGS ASA lies to LinkedIn. PGS ASA is able to avoid the courts of England which govern our contracts. PGS ASA employees are rewarded for violating the PGS Code of Conduct and PGS Core Values. This essentially is PGS ASA bribing personnel to participate in the fraud and defamation of a whistleblower and continue to misinform the oil and gas industry making it less safe. PGS ASA executives pay and promote personnel to lie for the corrupt and narcissistic PGS board of directors and executives. The Compliance Team and Audit Team criminals are promoted to protect criminals on the board of directors and inside the Norwegian government. Norway has a dysfunctional corporate governance that lies to the global market. PGS ASA needs to be investigated along with connections to corruption in Telenor and Equinor!

THE REASON THAT PGS ASA USED (ILLEGALLY) THE THAI CRIMINAL JUSTICE SYSTEM WAS TO DESTROY EVIDENCE AND AVOID THE COURTS OF ENGLAND!

PGS ASA and SDK Contracts are still Active. Whistleblower SDK believes that the contract signed 13 December 2013 is a fraudulent instrument supported by defamatory forged documents which was executed to illegally terminate a foreign worker whistleblower. PGS ASA refuses to follow their own policy and conduct a thorough investigation because the PGS ASA board of directors are directly implicated in the alleged fraud and graft to harm the whistleblower and his family.
The legal relationship between SDK and PGS ASA is governed by the laws of England. Under English law, defamation is not a crime but a tort. PGS ASA has thwarted English and Norwegian law and pursued criminal defamation charges in Thailand. The whistleblower believes these actions are illegal (fraud, blackmail, etc.) and intended to pervert the course of justice and destroy publicly published evidence of PGS ASA board of directors crimes.

PGS ASA continue their offenses against a Whistlebblower

The corrupt PGS ASA board of directors continue to promote executive management that support the illegal actions against whistleblowers and shield those with fiduciary responsibility to PGS ASA from any and all accountability for corrupt actions.

SDK had stated within several publications that he was a whistleblower and therefore his content was legal and protected under the terms and conditions of the Confidentiality clauses both in the original employment contract and the 5 December 2013 termination settlement agreement / contract. In fact, the intent of these public disclosures was to force PGS ASA to act on the terms and conditions of their contracts. The main topic of the public disclosures was that PGS ASA is uttering defamatory forged documents as SDK personal data. This fraudulent data was illegally used to support a termination settlement contract under false pretenses to the detriment of a whistleblower who had revealed several compliance and legal breaches through SDKs submission of a workplace grievance, 20 September 2013. The law providing legal protection for whistleblowers which is referenced within both the terms and conditions of these contracts is the UK Public Interests Disclosure Act 1998 (PIDA). I do not believe that litigation initiated on behalf of an agent of / or an English company has the authority to take away that legal right. An English company actions cannot be above the laws of England. Therefore, I have always regarded the PGS ASA subsidized litigation in Thailand against a whistleblower as illegal. The legal and contractual obligation of PGS ASA UK is to investigate whistleblowing claims and not to retaliate against the whistleblower, SDK. Retalitation against whistleblowers is illegal.

The Petroleum Geo-Services (PGS) Ambush Meeting and the Definition of Fraud (24-May-2016)
Watson Farley & Williams’ Rhodri Thomas and Neeta Aulak have been accused by whistleblower and crime victim SDK of participating in the confidence fraud and perverting the course of justice through their uttering of defamatory forged documents used to illegally terminate and blacklist a whistleblower.
LZW Solicitors Philip Landau and Holly Rushton have been accused by whistleblower and crime victim SDK of participating in the confidence fraud and perverting the course of justice through their uttering of defamatory forged documents used to illegally terminate and blacklist a whistleblower. Landau and Rushton formally represented SDK but acted as double agents. SDK believes Landau and Rushton were bribed by PGS ASA / Watson Farley & Williams to work against the interests of their client, SDK. Email evidence has been published which supports these allegations.

SDK believes that his original whistleblowing claim was obstructed through a confidence fraud. PGS ASA, represented by the UK affiliate of firm Watson Farley & Williams and SDK legal counsel, Landau, Zeffert and Weir Solicitors (LZW) [now Landau Law] who acted as a double-agent, participated in a confidence fraud where uttered forged defamatory documents were created and / or processed to support an illegal termination contract. SDK has alleged and published online evidence that supports claims that PGS ASA bribed all of the lawyers involved with negotiating the illegal settlement contract which obstructed and deprived SDK his legal rights under English law and contract to file and process through the steps a workplace grievance. The workplace grievance submitted by SDK met the standard of whistleblowing defined by PIDA. These illegal actions facilitated the illegal termination of employment of a foreign worker whistleblower. PGS ASA processed the forged and defamatory content with the sinister and criminal intention to blacklist their victim of crimes from future employment in the geophysical exploration industry. The corrupt board of directors participated in this fraud of the marine seismic industry. Their illegal retaliation of a whistleblower was carried out to preserve a ficticious principled company reputation which cared for the health and safety concerns of its workers. Following this confidence fraud, PGS ASA publicly announced their membership in the UN Global Compact (23 December 2013) which admonishes every and all actions which PGS ASA had just participated in! PGS ASA even had the audacity to feature one of the main criminals in their confidence fraud, Simon Cather, Marine Contract Africa Regional President, as their anti-corruption role model within the PGS ASA 2013 Responsibility Report! This punctuates PGS ASAs disrespect for customers and shareholders through publishing known falsehoods intended to entice investment and confidence in PGS ASA. PGS ASA did not only defraud and defame a whistleblower, but defrauded the entire marine seismic industry. PGS ASA and Watson Farley & Williams’ NOT invoking the Confidentiality Clauses in the Contracts that they formed demonstrates either a reckless disregard for the PGS ASA reputation that they have a fiduciary responsility to protect or active participation in crimes against a whistleblower. Thus, any damages to PGS ASA reputation is in fact in either case the fault of the PGS ASA board of directors.

Why did PGS ASA wait until my blog post articles became defamatory and not simply disparaging? My initial post was on LinkedIn Pulse 3 July 2015.

My Philip Landau and Watson, Farley & Williams (WFW) London Solicitors Testimonial ( 8 November 2016 updated 9 April 2017 )

No One Had ever Complained to me Directly Regarding Online Publications Prior to 26 March 2018

A person purporting to be PGS Exploration UK Limited company secretary, Carl Richards, first threatened legal action as a private person from an unverified personal e-mail account. Had my content been in breach of any legal agreements, Carl Richards on behalf of PGS Exploration UK Limited should have referenced the signed legal agreements governed by the laws of England and not litigation in Thailand. “Carl Richards” who sent this e-mail never verified his identity nor answered a plethorad of legal questions. “Carl Richards” was asking for the removal of posted articles with his name mentioned only. Whistleblowing articles had been posted since 3 July 2015. Under the UK Limitation Act 1980, the applicable limitation for defamation is one year from the date of accrual of the claim, which in libel claims accrued at the time of publication. This would mean no action could be made on my publications predating March 2017. Further, PGS ASA had never fulfilled their fiduciary obligation to investigate my whistleblowing claims. PGS ASA compliance was contacted multiple times from April – September 2016 (these communications have also been posted) and provided content and links to content to reference for comment. PGS ASA never even commented on any content. I do not believe that Carl Richards could legally launch a claim divorced from his legal position with PGS Exploration UK Limited. PGS ASA, as usual, never answered any of these questions.

In September 2018, PGS ASA, delivered “Legal Claims” to SDK in Thailand. PGS ASA had never commented or reached out to SDK about his publications prior to delivering “criminal defamation” charges through through legal firm Duensing Kippen. Duensing Kippen lawyer Tippaya Moonmanee had never stated she was representing PGS ASA prior to this time. In fact, Carl Richards had been explicit in the fact that he was prosecuting his case apart from PGS ASA as an individual. Two criminal complaints were delivered to the address where I was residing in Thailand just after I had departed. I was not there to receive these threatening “Legal Notices” which were written in the Thai language. The summons’ were also written and e-mailed to SDK in the Thai language to SDK (or his relatives) in Thailand. Neither Carl Richards not PGS ASA had ever specifically identified defamatory content. PGS ASA wanted all SDK publications to be removed and refer to all content published on private site nopgs.com erroneously as “defamatory.” I considered this global misrepresentation of my legal and protected public disclosure (under English law) to be fraudulent.

Lawyer Tippaya Monmanee with Thailand legal firm Duensing Kippen contacted me by e-mail in May 2018 threatening legal action on behalf of Carl Richards. At this point, PGS ASA had never answered several important questions. However, as I was residing in Thailand at the time, I had to take these e-mails seriously. I did not then, and do not now, regard the litigation initiated in Thailand as legal. Defamation implies a false statement. I had taken care not to write known falsehoods and also supplemented my allegations with evidence (email and other time-tagged records). From April – September 2016, SDK sent several emails with content or links to my legally protected public disclosure to PGS ASA Compliance Hotline. PGS ASA never acknowledged nor investigated my evidence supplemented accusations of criminal and non-compliant acts by parties who processed the 20 September 2013 grievance / whistleblowing document. PGS ASA and Carl Richards’ objective was to force the removal / de-publication of evidence of PGA ASA board of directors and executive non-compliant and criminal acts. The new litigation is sponsored only by PGS ASA. Carl Richards, who initiated the sham litigation, has dropped out of site and is not included in the more recent “Legal Notices” which falsely claim my legal and protected public disclosure under English law is “criminal defamation” in Thailand.

I believe that PGS ASA, Watson Farley & Williams, Duensing Kippen, and Carl Richards are defrauding the Thai criminal justice system, the global geophysical industry, PGS ASA investors and stakeholders, and of course SDK through their vexatious litigation in Thailand against SDK. Only criminal morons would need to translate content published in English into Thai to prove defamation! Shareholders and investors must demand a thorough criminal investigation.

PGS ASA is actively continuing their misinformation campaign through labeling SDK published content as “defamatory” and not sincere legally protected public disclosure. PGS ASA continue to their defamation and defrauding of a foreign worker whistleblower. PGS ASA is able to promote personnel (bribe) to protect the false narrative and the PGS ASA board of directors from explanation and accountability. PGS ASA board of directors and executives are knowingly misrepresenting SDK personal data that they process as legal and accurate even though the forged documents do not bare the signature of the data subject and contradict facts contained within e-mail documents. SDK personal data being processed by PGS ASA does not meet the most basic legal standard or best practices. Norway’s government has been anemic in their actions to investigate whistleblower claims and protect the economic interests of PGS ASA investors. It seems that the Norwegian government sponsors, protects and promotes corrupt corporate executives in order to preserve Norway’s false reputation as a much lower corruption country to entice business.

Duensing Kippen lawyers Olaf Duensing and Tippaya Moonmanee directly participated in the alleged confidence fraud, extortion and blackmail of a whistleblower.

SDK wants PGS ASA to confirm which content it has processed. The UK Limitation Act 2010 does not allow claims of defamation for publications which have been in the public domain over one-year.
PGS ASA, through PGS UK Head of Legal, John Francas, does not specify which published content has been processed by PGS ASA. John Francas / PGS ASA are misrepresenting in their SAR response. PGS ASA had been provided with content and / or links to legally protected public disclosures from April – September 2016. Included with these was another SAR in 2016. Copies of these emails were provided to PGS ASA DPO, Daphne Bjerke, PGS ASA / John Francas do not mention how the 2016 emails sent to PGS ASA compliance was processed.
In July 2018, PGS ASA was still claiming the validity of the 5 December 2013 settlement agreement governed by the laws of England. However, in September 2018 PGS ASA sponsored litigation demanded that SDK sign a contract governed by the laws of Thailand. The contracts signed in Thailand were completely unnecessary and contained similar non-disparagement or gagging clauses. Gagging clauses are illegal under Norwegian law and unenforceable under English law (PIDA, 43J).
Under staffed ICO and ActionFraud (police) facilitate White Collar crime.
John Francas, on behalf of PGS ASA, knowingly misrepresents the SDK personal data which PGS ASA processes. PGS ASA is allowed to continue their harassment and litigation in Thailand without addressing the multitude of inconsistencies and lies.

PGS ASA CONTRACTS ARE NOW GOVERNED BY THE LAWS OF THAILAND?

###

PGS ASA and Watson, Farley & Williams Crimes and Conspiracy

Their Lies are a Health and Safety Danger and a Reputational Risk to the Industry and its Professionals

The Petroleum Geo-Services (PGS) Ambush Meeting and the Definition of Fraud (24-May-2016)

Petroleum Geo-Services (PGS) CEO Jon Erik Reinhardsen Should Resign 2 (20-Sep-2015)

###

I WORKED WITH ROB ADAMS, PGS ASA, EVP

Asking for a thorough EEA Police Investigation is NOT DEFAMATION, it is a normal request for victims of crimes and abuse

PGS ASA Bypasses their Written Whistleblower Procedures and Initiates Litigation in Thailand WITHOUT ANY INVESTIGATION

PGS ASA Compliance does not Respond to Numerous Complaints and Concerns

5 December 2013 Contract Confidentiality terms and conditions between PGS Exploration (UK) Limited & SDK

SDK Challenges the Legality of this Contract because the supporting personnel file documents being processed are inaccurate defamatory forgeries that bare no subject countersignature. I believe their creation was intended to illegally terminate and then blacklist a whistleblower. SDK began publishing online whistleblowing blogs/articles 3 July 2015. PGS ASA has never taken any legal action under the terms and conditions of contracts governed by the laws of England. Why not? UK Legal firm Watson, Farley and Williams advised on this contract.

PGS ASA (PGS), a Norwegian based multi-national company with affiliate offices located around the world, believes that I have damaged the company brand and its agent’s reputations to a criminal level – in Thailand?  By PGS ASAs own acknowledgement, the brand value has been diminished thousands of dollars (USD) through their extortive pursuit of legal justice in Thailand.  PGS ASA hired Thailand legal firm Duensing – Kippen to deliver these civil and criminal complaints on behalf of their UK affiliate PGS Exploration (UK) Limited (PGSUK) to their former worker contracted under the laws of England.  By what legal authority can lawyers in Thailand deliver such complaints? PGS ASA has no affiliate offices in Thailand and besides no contracts were ever signed between us even if they did.  UK Legal firm, Watson, Farley and Williams advised on these contracts governed by the laws of England? Why isn’t their competence being challenged?

What PGS ASA shareholders and potential investors must consider is what levels of incompetence and/or corruption must exist within the direction and management of PGS ASA that would require the abandonment of Norwegian or English legal due process in favor of the Thai legal system to address such damage to the corporate brand? 

PGS ASA has already acknowledged that the PGS ASA brand has been damaged to a criminal level.  Their Thai claims state financial damages, as well. But whose fault are these damages really? Real legal due process has been thwarted. Citizens of Norway and the world must ask what levels of corruption must exist within the Norwegian corporate governance processes that would allow a Norwegian company board of directors and executives the ability to solve problems outside the corporate legal framework of Norway? Similarly, for the UK affiliate, outside the legal framework of England? I have published real evidence that the PGS ASA board of directors and executive management were very directly involved in a criminal conspiracy and assault of me and my family – emphasis my children! I have begged for intervention by government law enforcement to conduct a thorough investigation.  There has been no answer to reasonable requests from from a dysfunctional UK ActionFraud. I was a foreign worker employed on a Tier 2 visa when I was an initial victim of crimes perpetrated by the Norwegian organized crime syndicate UK affiliate.  I have had to be bound by the legal framework under the laws of England for several years. PGS ASA has been able to ignore legal contractual confidentiality clauses explicitly in place to protect against disparaging public disclosure.

It is the board of directors job is to guide the business legally and successfully.  These are concurrent and not mutually exclusive requirements. In Norway, legally means following the laws of Norway and not the laws of the Kingdom of Thailand.  For directors of an English company, this similarly means that the laws of England must be followed. It is my view that such a reliance on the Thai legal system by Norwegian company PGS ASA demonstrates serious corruption. At the very least, such directing and management demonstrates serious dysfunction of internal governance processes. It is not legal to pay someone to commit a crime on your behalf. Diana Lovejoy, a USA citizen, was sentenced to 26 years to life in prison for hiring a man to kill her husband.  The would be assassin was sentenced to 50 years to life. Her husband was not killed, but the hiring of someone with the intent to kill was a serious crime in of itself. By what legal authority does the PGS ASA board of directors have to hire a Thai legal firm to exercise defamation claims outside the legal contractual confidentiality clauses governed by the laws of England? I have asked several times, how can one be guilty of criminal defamation under Thai law and not in contractual breach under English law when the “plaintiff” is an English company governed by the laws of England? How is no response by PGS ASA general counsel Lars Mysen not fraud?  

PGS ASA hired Thailand law firm Duensing – Kippen to break UK laws provided through contract.  Duensing – Kippen harassed, blackmailed and extorted me and my Thai family members.  In fact, much of this harassment was done to my Thai family members whilst I was in the USA. PGS ASA did not possess the legal authority to deny me my rights under English law, and therefore neither does Duensing – Nippen as an agent of a company governed by the laws of England.  I believe that PGS ASA bribed Duensing – Kippen to break English and Thai laws on their behalf, which is illegal! My published disclosures claim that PGS ASA legal advisers under English law, Watson, Farley and Williams were previously bribed to utter forged documents to support a false pretense for a fraudulent settlement contract agreement. Both PGS ASA and Watson, Farley and Williams also withheld advised medical treatment and destroyed evidence to affect the fraudulent settlement contract. PGS ASA board of directors oversaw and approved of all of these violent illegal premeditated acts intended to harm a whistleblower and his family. NO LAWYERS REPRESENTING PGS ASA CAN AUTHENTICATE THE PROCESSES AND DOCUMENTS USED TO TERMINATE MY EMPLOYMENT. Which means PGS ASA and their legal advisers are all involved in a health harming criminal conspiracy to defraud and defame a whistleblower. Norway promotes and protects these accused criminals rather than investigate them!

I therefore believe that there must be corruption at the government level of Norway overseeing their oil and gas industry that allows such brazen behavior by its corporate executive class.  

Executives who do not recognize harassment and workplace bullying as a serious health and safety issues are not qualified to lead offshore operations. Executives who engage in fraud, bribery, and defamation to pervert the course of justice and hide their crimes should be in jail!

###

USA FBI – THAI POLICE : PLEASE INVESTIGATE DUENSING – KIPPEN; WATSON, FARLEY & WILLIAMS; & PGS ASA CORRUPTION

This publication is legally protected public interests disclosure, or whistleblowing, provided through contracts governed by the laws of England referencing UK Public Interests Disclosure Act 1998 (PIDA). Watson, Farley & Williams advised PGS ASA on contracts between PGS ASA and SDK governed by the laws of England. Why are Watson, Farley & Williams silent now?

On 15 May 2018, Thailand law firm Duensing – Kippen formally acted to become a co-conspirator to defraud, defame and endanger the health and welfare of a USA citizen, his Thai citizen wife, and their Thai – USA children. Duensing – Kippen delivered an illegal letter making knowingly false claims at the behest of Norwegian company PGS ASA, Global law firm Watson, Farley, & Williams, along with UK Law firm LZW Solicitors. I believe that Duensing – Kippen avoided normal due diligence and knowingly ignored violating contractual jurisdiction issues and whistleblower protection laws (PIDA). The forementioned legal firms were bribed by my former employer, PGS ASA, to violate the law and invalidate previous agreements governed by the laws of England. As an agent of an English company, Duensing – Kippen are breaking the laws of England and Thailand to persecute a USA citizen victim of fraud and abuse. Threatening e-mail correspondence to a USA citizen is mail/wire fraud and RICO Act violations. The conspirators wanted to silence my evidence backed accusations of crimes and escape answering accusations in the English legal system where multiple laws were (alleged) violated. SDK submitted his first report to UK ActionFraud (police) 24 August 2015 upon my first realizing I was a victim of fraud. I have submitted several reports since then! The PGS ASA and Watson, Farley & Williams corporate governance and legal compliance / audit aparatus are dysfunctional and criminally corrupt. The UK police aparatus are also notably disfunctional and most fraud reports are not investigated and fraudsters are free to run amuck!

Most my posts have been a plea for government legal authorities to take action and investigate. My accusations are backed by evidence, unlike the ridiculous fraudulent claims submitted by Duensing – Kippen on behalf of PGS ASA!

Victims of organized corporate crime do not have the resources nor authority to punish white collar criminals, such as the several identified within my blog posts and articles. PGS ASA and Watson, Farley & Williams have all of the necessary avenues of legal recourse available to them within the English legal system.

PGS ASA and Watson, Farley & Williams are illegally using and corrupting the Thailand criminal justice system to avoid the English legal system.

 • Conspiracy
 • Harassment
 • Bribery
 • Blackmail / Extortion
 • Forgery
 • Fraud
 • Uttering forged documents
 • Destruction of Evidence
 • Domain Theft
 • False Imprisonment
 • Perverting the course of justice
 • Defrauding Government agencies in UK, USA, Norway & Thailand

I am a USA citizen married to a Thai woman. From September 2010 – December 2013, I worked in England. PGS Exploration UK Limited, 4 The Heights, Brooklands, Weybridge, England KT13 0NY (PGSUK) sponsored me on a employment Tier 2 visa (Special Occupation List). My wife and I, along with our Thai – USA citizen children were all sponsored by PGSUK to live in England. D We were all owed a Duty of Care by PGSUK when we lived there from 26 September 2010 – 31 December 2020. PGS violated the terms and conditions of my employment contract multiple times. When I complained to key Norwegian executives about the misconduct, breach of contract, health and safety violations, and violations in UK law, parent company, PGS ASA retaliated. I was illegally terminated through fraudulent contract supported by uttered forged documents intended to illegally blacklist me in the industry. The fraud reached the very top of the organization and its board of directors. Watson, Farley and Williams negotiated the final termination settlement contract terms and conditions, as well as advised PGS on my Tier 2 visa. All involved lawyers have remained silent.

Two contracts were signed between myself and PGS Exploration (UK) Limited. Both were governed by the laws of England and contained clauses protecting whistleblowing through the Public Interests Disclosure Act 1998 [PIDA]. Where does Duensing – Kippen get the legal authority to breach / bypass contracts governed by the laws of England?

Duensing – Kippen decided to aid in the assault and robbery of me and my law – abiding Thai family. Duensing – Kippen’s threats terrorized my mother – in – law to the extent that she went to the hospital. She was very very traumatized and made ill by the illegal actions taken by Duensing – Kippen.

The charges drafted by Duensing – Kippen are fraudulent and supported by no evidence whatsoever. All lawyer refuse to acknowledge my publications as legal and protected public disclosure exposing criminal activity at the highest level of three (3) organizations: PGS ASA, Watson, Farley & Williams, and Landau Law (formally LZW Solicitors). The three (3) companies, two of which are law firms, participated in forming the final termination settlement contract which I claim to be fraudulent. All agents mentioned within my publications are all located in England. The contract is written in the English language. However, PGSUK is paying Duensing – Kippen to translate publications from English into Thai? .

Duensing – Kippen has decided to become an active part of the criminal conspiracy and cover-up through further damaging and traumatizing the victims crimes perpetrated by their client, PGS Exploration UK Limited. THESE ARE MY CLAIMS, BACKED BY DOCUMENTED EVIDENCE. I PLEA FOR A FAIR AND OBJECTIVE THOROUGH INVESTIGATION – what PGS ASA policy promises. UK Police are disfunctional and have refused multiple reports/requests to investigate.

Duensing – Kippen presents NO EVIDENCE of DEFAMATION. Carl Richards is a lawyer and former Company Secretary for PGS Exploration UK Limited. Why isn’t Richards citing the terms and conditions of the employment contract he oversaw that’s governed by the laws of England?

###

DUENSING – KIPPEN, THAILAND LEGAL FIRM & PGS ASA: USA FIRST AMMENDMENT RIGHTS TRUMP A FRAUDULENT THAI COMPROMISE AGREEMENT (30 January 2020)

DUENSING – KIPPEN STOP YOUR ILLEGAL HARASSMENT OF A USA CITIZEN WHISTLEBLOWER AND HIS THAI FAMILY. KIPPEN SHOULD KNOW UK LAW THAT THEIR CLIENT IS OBLIGED TO FOLLOW.

Duegsing – Kippen is an agent of PGS Exploration UK Limited, a UK Company obliged to follow the laws of England.

SDK – PGS Exploration (UK) Limited Termination Settlement Agreement

PGS UK Personnel Handbook (Jan-2013)

PGS ASA: FILE YOUR LEGAL CLAIMS IN UK or USA.

PGS ASA is illegally trying to gag a whistleblower

No need for translation.

Duensing – Kippen has no verifiable / legal evidence of defamation by SDK. The 2019 claims have never been delivered to the defendant. PGS ASA through Thailand law firm Duensing – Kippen deliver their claims in the Thai language to the home of SDK Thai relatives and not his legal address. PGS ASA and Duensing – Kippen demand that I travel from USA to Thailand to address these legal claims when my publications have already provided evidence that PGS ASA bribes lawyers to pervert the course of justice. PGS ASA has been accused since 2016 of criminal conspiracy and bribing Watson, Farley & Williams (UK) and Landau Law (UK) to utter forged documents and engage in fraud to damage a USA citizen whistleblower. Duensing – Kippen has been aware of my claims of being a whistleblower since 2018 when Carl Richards, former PGS Exploration UK Limited company secretary, initiated threats of legal action in Thailand. I posted then that I believed his threats to be blackmail/extortion. I continue to believe this today. Duensing – Kippen and PGS ASA have always ignored my claims that my publications were legal and protected. PGS has never followed the laws of England nor the UK company policy. PGS has never investigated my claims.

Their client is uttering forged documents that were used to support the illegal termination of a Tier 2 sponsored visa holder. PGS ASA and Watson, Farley & Williams UK affiliates have defrauded UK, Norway, USA, and Thailand government agencies. PGS ASA & Watson, Farley & Williams have misrepresented defamatory forged documents as legal documents. PGS ASA and Watson, Farley & Williams have also misrepresented protected public disclosure (whistleblowing) as defamatory in the Thai legal system through law firm Duensing – Kippen. I can prove it in ENGLISH. Translation into Thai language is wholly unnecessary misappropriation of resources by PGS ASA to deflect from their crimes commited under the laws of England. If what I have written in the English language is defamatory, why is it necessary for a UK company whose contracts are written in the English language governed by the laws of England to translate into the Thai language? How did Duensing – Kippen determine the published content was defamatory (untrue and harmful)?

PGS ASA and WATSON, FARLEY & WILLIAMS: STOP YOUR UK ILLEGAL HARASSMENT, UTTERING FORGED DOCUMENTS and USA FEDERAL RACKETEERING-INFLUENCED CORRUPT ORGANIZATIONS ACT (RICO) VIOLATIONS.

USA FIRST AMMENDMENT RIGHTS TRUMP A FRAUDULENT COMPROMISE AGREEMENT PROFFERED BY PGS ASA, A NORWEGIAN COMPANY, TO NEGATE TWO PREVIOUS AGREEMENTS SIGNED BY THE WHISTLEBLOWER AND PGS ASA UK AFFILIATE, PGS EXPLORATION (UK) LIMITED.  BOTH SIGNED AGREEMENTS CONTAIN NON-DISPARAGEMENT CLAUSES GOVERNED BY THE LAWS OF ENGLAND.  BOTH AGREEMENTS ALSO PROTECT WHISTLEBLOWERS THROUGH THEIR REFERENCE OF THE UK PUBLIC INTEREST DISCLOSURE ACT 1998 (PIDA).  GLOBAL LAW FIRM, WATSON, FARLEY, & WILLIAMS UK AFFILIATE ADVISED ON BOTH OF THE EMPLOYMENT CONTRACTS AS WELL AS ADVISING ON THE USA CITIZEN WHISTLEBLOWER EMPLOYMENT (TIER 2) VISA.  WATSON, FARLEY, & WILLIAMS ALSO HAVE OFFICES IN THAILAND.  WHY ISN’T PGS ASA USING WATSON, FARLEY & WILLIAMS TO ADVISE ON THEIR CRIMINAL THAI DEFAMATION CASES? 

SINCE 2016, SDK HAS PUBLISHED DOCUMENTATION TO SUPPORT ALLEGATIONS THAT WATSON, FARLEY & WILLIAMS AND PGS ASA WERE INVOLVED IN A CRIMINAL CONSPIRACY TO UTTER FORGED DOCUMENTS TO SUPPORT AN ILLEGAL TERMINATION OF A FOREIGN WORKER WHISTLEBLOWER.  PUBLISHED DOCUMENT EVIDENCE ALSO SUPPORT ALLEGATIONS THAT SDK COUNSEL MISREPRESENTED THEIR CLIENT – ME – AND ALSO WERE BRIBED TO UTTER FORGED DOCUMENTS TO SUPPORT A DEFAMATORY FALSE PRETENSE FOR THE TERMINATION SETTLEMENT AGREEMENT.  IT IS MY BELIEF THAT WATSON, FARLEY, & WILLIAMS HAS BEEN DRIVING THE ILLEGAL PROSECUTION OF CRIMINAL DEFAMATION CHARGES AGAINST WHISTLEBLOWER SDK TO ILLEGALLY FORCE THE DEPUBLICATION OF EVIDENCE (DESTRUCTION OF EVIDENCE) SHOWING WATSON, FARLEY AND WILLIAMS, PGS ASA, LANDAU LAW (FORMERLY LZW SOLICITORS, LONDON).  PGS ASA AND WATSON, FARLEY & WILLIAMS HAVE ENLISTED THAI LEGAL FIRM DUENSING – KIPPEN TO PROSECUTE FRAUDULENT CLAIMS AND TO BLACKMAIL AND EXTORT THE WHISTLEBLOWER AND HIS THAI FAMILY INTO SILENCE. 

THERE HAS BEEN NO SDK DEFAMATION

DUENSING – KIPPEN CASE IS BASED ON FRAUD AND FORGERIES.  THE TRANSLATION OF PUBLICATIONS FROM ENGLISH TO THAI DEMONSTRATES THE CORRUPTION AND IDIOCY OF PGS ASA AND WATSON, FARLEY & WILLIAMS BOARD OF DIRECTORS’.  PGS ASA; WATSON, FARLEY & WILLIAMS; AND LANDAU LAW ARE COMPANIES GOVERNED BY THE LAWS OF ENGLAND. 

THAI LEGAL FIRM DUENSING – KIPPEN IS REPRESENTING COMPANIES GOVERNED BY THE LAWS OF ENGLAND AND DOES NOT POSSESS THE LEGAL AGENCY TO BREACH ENGLISH LAW AND CONTRACTS ON BEHALF OF THEIR CLIENTS.

PGS ASA, WATSON, FARLEY & WILLIAMS, AND LANDAU LAW HAVE NEVER EXERCISED CONTRACTUAL PROTECTIONS FOR DISPARAGEMENT CONTAINED IN CONTRACTS GOVERNED BY THE LAWS OF ENGLAND BECAUSE ANY LITIGATION CITING THE LAWS OF ENGLAND WOULD REVEAL THEIR PARTICIPATION IN A CRIMINAL CONSPIRACY TO DEFRAUD AND DEFAME A USA CITIZEN HEALTH AND SAFETY WHISTLEBLOWER.

WHISTLEBLOWING BLOGS PUBLISHED AS A USA CITIZEN WITHIN THE USA SINCE JULY 2019

PGS ASA Capital Markets Fraud and the Art of Bribing Lawyers

PGS ASA USA RICO ACT/LAW VIOLATIONS

Petroleum Geo-Services Inc., Houston, Texas, USA, Public Information (21 October 2019)

PGS Exploration (UK) Limited Harasses & Persecutes Whistleblowers in Breach of the Laws of England (18 October 2019)

PGS ASA High Risk (Fraudulent & Defamatory?) Human Resources (HR) Data Processing 1 (14 October 2019)

PGS ASA High Risk (Fraudulent & Defamatory?) Human Resources (HR) Data Processing 2 (14 October 2019)

John Francas, PGS UK Head of Legal, Ignorance and the Fraud of Omission (4 October 2019)

Articles about Norway’s Equinor (StatOil) Corrupt Chairman of the Board, Jon Erik Reinhardsen (20 September 2019)

Norway’s PGS ASA Adheres to the Corporate Governance Code of Malpractice (11 September 2019)

PGS ASA and Carl Richards Stole My NOPGS.COM Domain – I want it back! (2 September 2019)

How will PGS ASA Finance their Debt Before 2020? (18 August 2019)

Why I believe the Criminal Defamation Claim brought forth by Carl Richards, former PGS Exploration UK Limited, England, KT13 0NY, Secretary, is Fraudulent (7 August 2019)

PGS Exploration Directors Cite Vintage Publications in Thai Claims (1 August 2019)

Why won’t PGS ASA Confirm that they did not Misrepresent to the UK Information Commissioner’s Office? (26 July 2019)

PGS ASA Does not Respond to nor Investigate Whistleblowing (18 July 2019)

Open Letter to the Office of the Prime Minister of Norway, Erna Solberg (12 July 2019)

PUBLISHED AS A USA CITIZEN WITHIN THE USA BORDERS SINCE JULY 2019

I contend that Duensing – Kippen agents have violated Thai criminal code/laws since May 2018 and aided and abetted PGS ASA and Watson, Farley & Williams in the harassment and destruction of evidence for crimes commited against a whistleblower. My publications conform to the standard of legal and protected public interests disclosure or whistleblowing. The publications are not defamation and should be investigated per PGS ASA & Watson, Farley & Williams policy/governance.

###

PGS ASA Capital Markets Fraud and the Art of Bribing Lawyers

Boycott Petroleum Geo-Services (PGS) (20-Aug-2016)
My Philip Landau and Watson, Farley & Williams (WFW) London Solicitors Testimonial ( 8 November 2016 updated 9 April 2017 )
PGS ASA High Risk (Fraudulent & Defamatory?) Human Resources (HR) Data Processing (14 October 2019)
https://finance.yahoo.com/news/had-bought-pgs-ob-pgs-075111780.html

SLIDE SHOW – Watson, Farley and Williams (WFW) serve as ADVISORS to PGS Exploration (UK) Limited on Matters of Employment Law.

 • Watson, Farley & Williams (WFW) has offices in both England and Thailand. Why did Norway's PGS use law firm Duensing-Kippon (DN) to pursue claims against a whistleblower in Thailand?

Demand REAL INVESTIGATION.

The most relevant document for all the lawyers mentioned within my blog post articles to explain is the 25 October 2013 Memo signed by (then) PGS EVP Marine Contract, Per Arild Reksnes and PGS SVP Global HR Terje Bjølseth.

There is very little for any whistle blower to gain from deception and distortions.  By action and words, several concerns have been presented with supporting evidence.   

Boycott Petroleum Geo-Services (PGS) Capital Markets (25-Jul-2016)

These prose chronicle multiple infractions of corporate governance, as well as provide evidence of serious wrong-doing that should sound alarms whether true or false. Either way, the publications should prompt action and engagement. The articles have been viewed by thousands within and outside the marine geophysical sector. They show-up in first page results to Google™ searches associated with PGS CEO Jon Erik Reinhardsen.

Petroleum Geo-Services (PGS) and the Veneer of Governance (8-May-2016)

A fair and thorough investigation addressing a whistleblowing claim is my legal right under English law and contract.  Such a request is not defamation.  PGS ASA (PGS) has been defrauding and defaming me since before June 2013.  There has been a continuum of perverting the course of justice with the malicious intent to harm me and my family physically and financially.  PGS’ behaviors have been cruelly abusive and illegal. Thus, the collective silence of the abusers. And PGS and several of its corrupt agents know it.  This is why PGS has had to bribe lawyers and other internal and external personnel to manipulate the fair legal processes owed me under law and contract.  Through bribing lawyers, avenues of legal redress are obstructed. Victims of PGS ASA et al. crime and abuse cannot find justice – easily.  Just as shameful has been the (alleged) illegal acts conducted on PGS’ behalf by co-conspirator, law firm Watson, Farley and Williams (WFW).  The most relevant document for all the lawyers mentioned within my blog post articles is to explain the 25 October 2013 Memo signed by (then) PGS EVP Marine Contract, Per Arild Reksnes and PGS SVP Global HR Terje Bjølseth.I believe that PGS and WFW owe me hundreds of thousands, perhaps millions,  of (USA) dollars for their breaches in contract along with fraud, perverting the course of justice, and other illegal acts.  Likely several PGS and WFW executives should go to prison too. The police need to take white-collar crime more seriously. Dysfunction and apathy destroys victims lives.  The stakes are high. My initial whistleblowing claim was made in June 2013. Most every personnel and personal action taken by PGS to respond to my whistleblowing has been wrapped in illegal conspiracy.  PGS and WFW have knowingly defrauded UK and Norway government agencies. This is why principals PGS and WFW refuse to detail the documentation supporting their decision making process. However, PGS ASA Capital Markets investors must demand a thorough investigation and audit as part of their fiduciary duties they own their stakeholders.

The vantage point of time-passed and actions taken has allowed me to construct the breadth of the deceitful cruel and illegal actions taken against me and my family.  I have not been a quiet victim of PGS and WFW crimes. Since I first became aware of PGS’ nefarious and illegal behaviors, I have shared it publicly through blog post articles.  My first blog post article which named names was published on the LinkedIn™ Pulse platform (LI) 3 July 2015. PGS and WFW continued to defame me through their choosing not to invoke the non-disparagement (Confidentiality) terms and conditions within the employment contract and subsequent termination settlement contract which rests at the center of my blog posts.  Instead guilty parties and/or their enablers anonymously make their false claims of defamation to LI administrators. PGS and WFW did not want to address the published content and claims within my blog post articles in a courtroom.  PGS and WFW did not want to clarify or correct the content and claims.  PGS and WFW wanted my voice silenced and the content and claims de-published because they were fact-based whistleblowing exposing corruption.  In August 2016, I was restricted from LI. The social media network for professionals was unintentionally (we hope) aiding and abetting corruption through restricting my account that published protected published disclosure and credible allegations of criminal activity.  PGS and WFW never had to address my publications as whistleblowing which is protected within the Confidentiality clauses of both contracts. WFW formed these contracts on behalf of PGS’ UK affiliate, PGS Exploration (UK) Limited (PGSUK).  Following my restriction from publishing on LI, I continued publishing content on my own dedicated website, nopgs.com (NO Psychopaths in Geo-Services). I also started using Twitter™ to publish my whistleblowing claims and to link/direct users to more detailed articles with evidence of PGS/WFW wrong-doing published on nopgs.com.  

Throughout 2016, I tried multiple times to contact the PGS Compliance Hotline to voice my concerns, but never received a response.  I also contacted WFW risk and compliance and received similar stonewalling. PGS further defamed me to the entire LI community through stating that they carried out a thorough investigation when they never did.  I am certain of this because I know the facts. I am the subject of my personal data. I know exactly what happened. By this time, I had determined that both PGS and WFW, including compliance, were corrupt and vested in a cover-up.  It also began to be clear that my legal counsel, Philip Landau with employment law firm Landau, Zeffertt and Weir Solicitors (LZW), had also been compromised. In other words, in actuality, I had had no real legal representation for my grievance – which met the criteria for whistleblowing – with PGS.  WFW represented their client and my employer, the PGSUK in an illegally rigged settlement negotiation process that bypassed my legally guaranteed rights under English employment laws. With WFW guidance, PGS bypassed legally guaranteed grievance process steps as well as precautions for stressed employees, as I had stated that I was.  The most significant aspect of being the mark of a conspiracy to defame and defraud in retaliation for my June 2013 whistleblowing was the fact that I was a USA citizen employed through PGSUK sponsorship of my Tier 2 visa. With all of my avenues of legal recourse compromised, the cabal was able to gaslight and break English laws with relative ease.  This was all premeditated perverting the course of justice and fraud with the knowledge that such action harmed the health and safety of their target of abuse.  The objective of my online publications have been to provoke PGSUK into exercising the terms and conditions of my original employment contract and especially the termination settlement agreement contract which was the outcome of the rigged negotiations between PGS, WFW, and LZW which were predicated on forged defamatory documentation. 

Also, I had always wanted to go through the legal grievance process.  PGSUK offered the settlement to avoid the grievance process.  The underlying performance issues were never substantiated by any process or documentation and were in fact the basis for my grievance in the first place.  

My Philip Landau and Watson, Farley & Williams (WFW) London Solicitors Testimonial ( 8 November 2016 updated 9 April 2017 )
25 October2013 Memo
Boycott Petroleum Geo-Services (PGS) Capital Markets (25-Jul-2016)

The mob exists in a make-believe world and then makes their decisions based on the fabricated self-delusion that they do not.  PGS executives say that they have core values, but they do not apply them to their decisions.  PGS executives say that their health and safety statistics are above industry standard, but they suppress and remove health and safety concerns from consideration and publication.

Petroleum Geo-Services (PGS) Mob Gaslighting (30-Jun-2016)

My publications have provided e-mail and other evidence supporting my allegations.  PGS, WFW and LZW have publically misrepresented my whistleblowing, which was always legal and protected public disclosure within the definition of the UK Public Interest Disclosure Act 1998 (PIDA), to be defamation. PGS, WFW and LZW are all aware of this and that is why no legal action has ever been taken under the laws of England that governed my employment contracts.  In September 2018, the directors of the PGS UK affiliate, PGS Exploration (UK) Limited (PGSUK), 4 The Heights, Brooklands, Weybridge, England, KT13 0NY (PGSUK); Rune Olav Pedersen, PGS CEO; Gottfred Langseth, PGS CFO; Christin Steen-Nilsen, PGS Chief Accountant, along with former secretary and PHS UK Head of Legal, Carl Richards, delivered criminal defamation claims to the house where I lived in Thailand.    I was not there. I had just left Thailand for the United States (US) and was not able to receive the claims in person until I returned (earlier than planned) in October 2018. That’s right, a multinational marine geophysical service company based in Norway with affiliate offices located around the world believes that I have damaged the company and its agent’s reputations to a criminal level – in Thailand? Over three years since my initial publications on LI had passed, PGSUK and Carl Richards delivered summons and criminal charges of defamation while I traveled abroad.  PGS does not list any offices in Thailand. On the other hand their legal representation in my case, global legal firm WFW, does have an office in Bangkok, Thailand. However, WFW has never threatened any legal action against me in spite of the fact that WFW has been mentioned in several of my articles. A different legal firm, Duensing Kippen – Attorneys & Arbitrators is representing PGS interests in Thailand.  

What shareholders and potential investors must consider with PGS Capital Markets is what levels of incompetence and/or corruption must exist within the direction and management of PGS that would require the abandonment of English (and/or Norwegian) legal due process and contract law in favor of the Thai legal system?  

Since July 2015 my published articles have been intended to alert PGS stakeholders of these risks.  PGS has a legal department that employs lawyers whose responsibility is to review PGS business contracts and ensure that they do not expose the company to excessive risks.  It is my belief that PGS’ inability to resolve contractual issues within the constraints of jurisdictional clauses exposes corrupt and incompetent management and is therefore a significant capital markets risk.  Both the original contract of employment and the termination settlement contract are governed by the laws of England. Further, WFW was involved in forming the terms and conditions of the original contract of employment, assisting in the Tier 2 visa application and approval process, as well as the eventual settlement agreement which I claim is a fraudulent instrument predicated on forged and defamatory documents.  PGS and WFW have refused multiple requests to confirm that the same documentation used to obtain the Tier 2 visa was also used to form the terms and conditions of the termination settlement contract agreement? Both of the legal contract agreements between PGSUK and myself were advised by WFW. Only the original employment contract and the termination settlement contract agreement bare my countersignature. All of the other personnel file documentation are signed by HR personnel and not my immediate supervisor. 

This begs the question as to how did WFW ensure the accuracy and legitimacy of the signed termination settlement contract? And also, how can their be criminal defamation claims in Thailand and no breach in the non-disparagement terms and conditions in either one of the contracts governed by the laws of England? WFW is a global law firm with office in both England and Thailand. WFW advised on both the original employment contract and subsequent termination contracts which both contained Confidentiality clauses citing PIDA protections. So, how has WFW advised PGSUK in their legal actions in Thailand with firm Duensing-Kippon (DK)? The compromise agreements that I was forced to sign under threat of prosecution for criminal defamation in Thailand bypass the WFW advised legal agreements formed under the laws of England. WFW certainly should be advising PGSUK in their Thailand legal actions. WFW has never been included directly in the “legal notices” sent to me in Thailand by DK. Why not? DK is essentially being used to disassemble WFW advised agreements and take the dispute out of the legal jurisdiction of England and into Thailand. This benefits all conspirators, most notably PGS and WFW. PGSUK, an English company, is investing significant resources to stay out of the English legal system. I cannot see how this is legal under the Companies Act 2006 or English contract law. PGS, WFW, and DK remain silent, as does LZW (now Landau Law) who was supposed to represent my interests from October – December 2013. 

The only formal employment action between me and PGSUK was the grievance.  There were only threats of a Performance Improvement Plan (PIP) being investigated, which I qualified as harassment and bullying.  

What #PhilipLandau, #London #EmploymentLaw Solicitor taught me about Settlement Contracts (30 April 2017) p128-129

Most of all, PGS executives have abused their positions and violated their agency responsibilities of trust and confidence and duty of care to maintain a healthy and safe workplace.  Forgery and the uttering of forged instruments is criminal behavior.   

The Crimes of Petroleum Geo-Services (PGS) CEO Jon Erik Reinhardsen (4-Sep-2016)

Where does DK get its legal agency to bypass agreements formed under the laws of England?  DK is an agent of PGSUK, an English company governed by the laws of England.  DK cannot assume authority to break the laws of England or legal agreements that PGSUK does not legally possess as a principal.  DK can only legally exercise the legal authority possessed by PGSUK. This is why I regard the legal actions being taken against me and my family in Thailand to be fraudulent.  Further, there remain several pertinent unanswered questions by WFW, PGS, and LZW. How can a “poor performing employee” be legally sponsored and employed on a Tier 2 visa? WFW advised PGSUK on my Tier 2 sponsorship and reviewed all documentation submitted to the UK Border Agency in both 2010 and again in July 2013 for the visa renewal. The other question is how was the personnel file documentation establishing “performance issues” articulated within the PGSUK 24 July 2013 letter (signed by David Nicholson) vetted for process compliance, accuracy and legality?  The opening negotiations by PGSUK by their representative WFW counsel, stated:

WFW has no authority nor qualified privilege to assess my performance as a Tier 2 visa sponsored employee of PGSUK. Without credible and compliant process documentation, WFW is defaming and defrauding me on behalf of PGSUK. And my counsel, LZW, is allowing this to happen? Similarly, the 24 July 2013 letter which was the predicate for my subsequent filing of a workplace grievance 20 September 2013 is defamatory as well. Without credible and compliant process documentation, PGSUK (i.e., directors and secretary) is defaming me because malicious prose also have no qualified privilege. Further, PGSUK have no direct knowledge of my work performance. I worked for no director nor secretary directly. My immediate supervisor, Edward von Abendorff, PGS Marine Contract, VP Contract Sales – Africa, has not signed any of the pertinent documentation, nor has the subject of any performance reviews, me! Even von Abendorff would not possess qualified privilege if their were malicious intent, such as bullying and mobbing an employee that they supervise to escape accountability for misconduct. PGS, aided by WFW, LZW and DK, have illegally weaponized the human resources department through the misuse of employment lawyers. Lawyers involved within my dispute with PGS have not performed their legally prescribed duties to their ability, but rather advanced a false narrative to protect PGS ASA. Lawyers involved in my case with PGS ASA have uttered forged documents lauding a defamatory narrative. The central question is what would motivate lawyers to behave this way?

When I eventually did deliver my formal grievance complaining of workplace bullying and harassment, along with multiple departures from PGSUK policy and UK contract and employment laws, I cited that the three principal bullies were, in fact, behaving with arbitrary caprice.

Carl Richards, Arbitrary and Capricious Company Secretary, PGS Exploration (UK) Limited (24 Feb 2018) p112-118

I have not received any requests to stop publishing my pieces by anyone, including those within PGS.  The simple truth is that what I have published is indeed true.  I know it.  Many know it.  As time passes and the truth is no longer disputed what will remain, at the very least, is a chronological record of non-action and apathy by PGS executives.

Petroleum Geo-Services (PGS) CEO Jon Erik Reinhardsen Should Resign 2 (20-Sep-2015)

###

PGS UK Personnel Handbook (2013)

zzz

PGS ASA USA RICO ACT/LAW VIOLATIONS

SLIDE SHOW

SLIDE SHOW

DEAR USA FBI,

PLEASE INVESTIGATE NORWAY’S PGS ASA ORGANIZED CRIME ACTIVITY.

– Sincerely, USA Citizen and Victim of a Corrupt Global Organization

There is no normal legal pathway that could describe how a contract dispute governed by the laws of England would be finally resolved within the Thai criminal justice system. The principal reason that contracts define legal jurisdiction and applicable laws is so parties of a a contract can plan and understand the rules of resolution if breaches occur. Settlement agreements are very binding. The laws of England are remarkably different then the laws of Thailand. Why would PGS ASA consider them interchangeable? I have for several years disputed the legality of the termination settlement contract agreement that was signed by myself and PGS Exploration (UK) Limited, 4 The Heights, Brooklands, Weybridge, England, KT13 0NY [PGSUK] 5 December 2013. This contract is governed under the laws of England. I cannot force PGS Exploration (UK) Limited to invoke contractual terms and conditions which are designed to protect parties from publishing disparaging content about the other party. I cannot not be blamed for their collective apathy and negligence.

What was the point of the inclusion of such non-disparagement clauses? PGS ASA has never challenged public accusations of non-compliant and/or criminal acts of named PGS agents, most notably their former CEO and President, Jon Erik Reinhardsen. PGS ASA has never financed an investigation that would absolve themselves. PGS ASA has also never cited the public disclosures as a breach of contract. Instead, new litigation that bypasses the terms and conditions of currently enforceable agreement is initiated in Thailand? PGS ASA General Counsel, Lars Mysen, and PGS UK Head of Legal, John Francas, both refuse to explicitly confirm whether such litigation in Thailand is legal and/or compliant under the laws of England. PGS ASA could litigate under the Laws of England and exonerate themselves. The UK Companies Act 2006 makes it clear that it is the fiduciary duty of company directors (and secretary) to both follow English law as well as protect the company brand and reputation. There simply cannot be any criminal defamation in Thailand without their first being a breach by the other party of the Confidentiality terms and conditions of a contract governed by the laws of England.

The Theft of NOPGS.COM and the Destruction of Evidence

It is my belief that the Claims filed in Thai Criminal Court against SDK by PGS Exploration (UK) Limited are Fraudulent.

SDK Publications are known by the PLAINTIFF, PGS ASA / PGS EXPLORATION (UK) LIMITED to be LEGAL AND PROTECTED PUBLIC DISCLOSURE per Norway’s Work Environment Act (WEA) and UK’s Public Interest Disclosure Act (PIDA)

PIDA is Referenced Directly Within UK Employment Contracts

PGS ASA / PGS EXPLORATION (UK) LIMITED ARE KNOWINGLY MISREPRESENTING SDK PUBLICATIONS AS CRIMINAL DEFAMATION IN THAILAND

John “Fraudster” Francas

Licensed to practice law in England, Francas is too afraid to litigate in England where his illegal acts would be clearly revealed. Cowardly and corrupt Francas instead engages in nefarious fraud and blackmail at the behest of PGS ASA executives by misusing the Thai Criminal Justice System to persecute and harass a victim of their crimes into silence. I refuse to give-up my voice of truth!

I believe that John “Fraudster” Francas, newly appointed Head of Legal, PGS Exploration (UK) Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, England, KT13 0NY (PGSUK), is a liar, cheater, and fraudster.  I believe Francas is a mercenary with legal credentials being paid and misused by corrupted interests to obstruct justice.  Francas knows what he is doing.  If Francas believes my claims are defamatory, then I implore him to make his legal case.

John Francas, Arbitrary and Capricious, Head of Legal, PGS Exploration (UK) Limited (21 July 2018)
I believe that John “Fraudster” Francas, newly appointed Head of Legal, PGS Exploration (UK) Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, England, KT13 0NY (PGSUK), is a liar, cheater, and fraudster.  I believe Francas is a mercenary with legal credentials being paid and misused by corrupted interests to obstruct justice.  Francas knows what he is doing.  If Francas believes my claims are defamatory, then I implore him to make his legal case. ~ John Francas, Arbitrary and Capricious, Head of Legal, PGS Exploration (UK) Limited

###

« Older posts